LUBLIN, miasto wojewódzkie

26-04-06 Demonstracje bezrobotnych, tym razem w Lublinie
00-03 Wybory do Sejmu 4 marca 1928 – Okręgi 25 – 32
01-05 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni styczeń
01-05 Dowódcy Okręgów Korpusu w 1929 r.
02-06 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – luty
02-11 Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie – wyniki wyborów
02-19 Skład Dyrekcji Państwowego Banku Rolnego PBR
03-28 Kontyngenty produkcji cukru w kampanii 1928/1929
04-12 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni kwiecień
05-04 Poczta czynna zawsze – zwłaszcza z Panem Ministrem
05-13 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – maj
06-06 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – czerwiec
06-08 Prawicowi studenci żądają uwolnienia lwowskich kolegów
06-25 Średnie szkoły artystyczne nobilitowane do zwrotu czesnego
07-10 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – lipiec
08-03 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – sierpień
08-20 Lot propagandowy z Poznania do Barcelony
09-06 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – wrzesień
10-17 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – październik
11-13 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – listopad
11-29 Jak sanacyjna policja komunistów przed tłumem broniła
12-06 Minister Sławoj o pijanym pośle, cenzurze i wiecach poselskich
12-07 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – grudzień
12-08 Zjazd gospodarczej przebudowy wsi w Lublinie
12-24 Generałowie przydzieleni do Dowództw Okręgów; dwaj przeniesieni w stan spoczynku
30-03-31 Ręka w nocniku, czyli sny o amerykańskich Water Closetach
30-06-24 Otwarcie uczelni talmudycznej "Jeszybotu" w Lublinie