PREZYDENT MOŚCICKI

26-06-04 Obsługa radiowa zaprzysiężenia Prezydenta
26-07-19 Sergiusz ZAHORSKI Szefem Gabinetu Wojskowego Prezydenta
26-08-15 Rocznica „Cudu nad Wisłą” zbojkotowana przez Prezydenta i Marszałka
27-07-14 Prezydent musiał przerwać urlop w Spale z takiego głupiego powodu
28-04-24 276 dekretów Prezydenta do rozpatrzenia przez Sejm
01-10 Krzyż polski za krzyż węgierski
01-20 Prezydent przyjmuje przedstawicieli harcerstwa
01-23 Pan Prezydent do Zakopanego na imieniny
02-01 Skromne imieniny Pana Prezydenta
02-01 Bezkonfliktowe budżety – Prezydent i Parlament
02-07 Prezydent nad Morskim Okiem
02-10 Narciarskie Mistrzostwa Świata FIS w Zakopanem
02-10 Zięć Pana Prezydenta ciężko chory
02-15 Zgon Tadeusza Zwisłockiego – zięcia Pana Prezydenta
02-26 Rumuński Minister u Prezydenta na śniadaniu
03-26 Lody ruszyły w obecności Pana Prezydenta
04-02 Pan Prezydent wraca ze Spały
04-15 Zaprzysiężenie Rządu Kazimierza Świtalskiego
04-21 Prezydent dekoruje Krzyżami Zasługi kolejarzy i pocztowców
04-22 Prezydent protektorem Zjazdu Polonii Zagranicznej
04-27 Prezydent odwiedza Centralne Tow. Rolnicze
05-02 Order 3 Krzyży z Łotwy dla Prezydenta
05-03 Prezydent na Gali Świątecznej w Teatrze Wielkim
05-05 Pan Prezydent przemawia w Katowicach
05-05 Prezydent otwiera nowy gmach Województwa w Katowicach
05-06 Prezydent w Hajdukach, Chorzowie, Świętochłowicach
05-08 Na salonach Pani Prezydentowej o głodzie na Wileńszczyźnie
05-08 Pracowity dzień Pana Marszałka
05-13 Pan Prezydent przyjmuje sędziów i prokuratorów na posłuchaniu
05-13 Sufragan poznański Karol RADOŃSKI składa przysięgę
05-15/31 PAN PREZYDENT NA PEWUKA I W WIELKOPOLSCE
06-03 Pan Prezydent na 10-leciu Komisji Kodyfikacyjnej
06-09 Prezydent na zjeździe Konf. Zw. Obrońców Ojczyzny
06-15/24 PAN PREZYDENT NA WOŁYNIU
06-29 Pan Prezydent żywo zainteresowany panienkami
07-04 Święto Narodowe USA z udziałem Prezydenta
07-07 Prezydent na poświęceniu PLL LOT
07-09 Prezydent przyjmuje Prezesa Urzędu Patentowego
07-10 Prezydent wita zunifikowane związki rolnicze
07-13 Prezydent na zjeździe Polonii Zagranicznej w Warszawie
07-15/29 DROGA NA WAWEL PREZYDENTA MOŚCICKIEGO
08-01 Powstańcy śląscy zapraszają – Marszałek nie, Prezydent tak,
08-02 Prezydent posła Rumunii żegna, admirała z Włoch wita
08-02 Święto ułanów legionowych
08-17 Prezydent na rocznicy I Powstania Śląskiego
08-22 Herbatka Prezydenta ze statystykami światowymi
09-02 Parlamentarzyści z Francji na herbatce u Prezydenta
09-13 Kupcy z Poznania zapraszają Prezydenta na jubileusz – odmowa
09-15 Prezydent w Starogardzie na święcie Pułku Szwoleżerów
09-18 Francuzi i Japończycy na Zamku
09-19/27 PAN PREZYDENT W NOWOGRÓDKU I WILNIE
09-27 Sławoj Składkowski informuje Prezydenta
10-02 Rocznica śmierci Prezydenta Mościckiego
10-07 Poseł rumuński na Zamku
10-09 Prezydent w Wilnie na jubileuszu Uniwersytetu
10-10 Drugi dzień pobytu Prezydenta w Wilnie
10-10 Powrót Prezydenta z Wilna
10-24 Ceremoniał zwoływania sesji parlamentarnych
10-30 Maratońska rozmowa na Zamku obu najważniejszych Ignaców
10-30 Stoicki spokój premiera i gabinetu przed otwarciem sesjisejmowej
11-03 Najważniejsi w Państwie listy między sobą wymieniają
11-04 Najważniejsi w kraju Ignace listów sobie nie skąpią
11-04 Marszałek Szymański u Prezydenta w spr. odroczenia sesji parlamentarnych
11-05 Ambasador brytyjski składa listy uwierzytelniające
11-09 Polowanie reprezentacyjne w lasach cieszyńskich
11-21 U Pana Prezydenta odczyt o organizacji pracy przemysłowej
12-18 Konferencja „Wielkiej Trzynastki” z niespodziankami
12-21 Prezydent rozmawia o Funduszu Kultury Narodowej i wyjeżdża do Spały na święta
12-21 Prezydent powierza misję tworzenia rządu Kazimierzowi BARTLOWI