OSOBY - PARLAMENT (939)

ABRAMOWICZ Witold, senator
ACHMATOWICZ Aleksander, senator BBWR
ADAMEK Józef, poseł PPS I kadencji
ADAMOWICZ Jan, poseł Wyzwolenia I kadencji
ALBRECHT Jan, ksiądz, senator Chadecji
ANTCZAK Antoni, poseł Narodowa Partia Robotnicza
ANUSIAK Antoni, poseł Wyzwolenie I kadencja od 2.10.27
ANUSZ Antoni, poseł BBWR
ARCICHOWSKI Michał, poseł Endecji I kadencja
ARCISZEWSKI Tomasz, poseł PPS
BACZYŃSKI Lew, poseł Ukr. Socjalistycznej Radykalnej Reprezentacji
BACZYŃSKI Władysław, poseł Jedność Rob.-Chłopskiej
BAĆMAGA Józef, poseł BBWR
BADOWSKI Bernard, poseł BBWR
BADZIAN Wieńczysław, poseł PPS I kadencji
BAGIŃSKI Kazimierz, poseł, PSL Wyzwolenie
BALICKA Gabriela, posłanka Zjednoczenia Lud – Nar
BALLIN Stanisław, poseł PSL Wyzwolenia I kadencja
BALZER Oswald, senator
BAŁDYK Bonifacy, poseł BBWR
BARAN Stefan, poseł Klub Ukraińsko – Białoruski
BARANOW Sergiusz, poseł Klubu Białoruskiego HROMADA I kadencja
BARANOWSKI Edmund, poseł Chrześcijańskiej Demokracji
BARANOWSKI Wincenty, poseł, PSL Wyzwolenie
BARANOWSKI Władysław, poseł PPS
BARANYK Wasyl, senator Klub Ukraińsko-Białoruski
BARAŃSKI Jerzy, poseł BBWR
BARCZEWSKI Ernst, senator, Klub Niemiecki, Pomorskie
BARDZIŃSKI Adam, poseł, PSL Wyzwolenie
BARLICKI Norbert, poseł PPS
BECK Józef (senior), senator
BEREK Józef, poseł Piasta I kadencja
BEREZOWSKI Zygmunt, poseł ZLN
BETTMAN Edward, poseł PPS
BIAŁY Stanisław, senator Piasta I kadencja
BIEŃ Aleksy, poseł PPS
BILAK Stefan, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
BINISZKIEWICZ Józef, poseł PPS I kadencja
BIRKENMAYER Alfred, poseł BBWR
BIRSCHEL Walter, poseł, Klub Niemiecki
BITNER Henryk, poseł Jedność Rob.- Chłopska
BITNER Wacław, poseł Chadecja
BŁAŻEJEWICZ Tadeusz, poseł Chadecji
BŁAŻKEWYCZ Iwan , poseł Klub Ukraińsko Białoruski
BŁĘDOWSKI Ryszard, poseł BBWR, lista krajowa
BOBEK Paweł, poseł Piasta I kadencji
BOBROWSKI Emil, poseł PPS
BOCZOŃ Ludwik, poseł NPR Lewica
BOGUSŁAWSKI Aleksander, poseł, PSL Wyzwolenie
BOGUSŁAWSKI Eugeniusz, poseł BBWR
BOGUSZEWSKI Stefan, senator BBWR, Lubelskie
BOHDANOWICZ Wiaczesław, senator, Klub Ukraiński, Wileńskie
BOJANOWSKI Michał, senator Endecja I kadencja
BOJKO Jakub, poseł BBWR
BRAMOWSKA Józefa, senator
BRANDYS Paweł, senator Chadecja grupa Korfantego, Śląskie
BRANIEWICZ Józef, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
BRATKOWSKI Stefan, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
BRATUŃ Andrij, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
BRODACKI Jan, poseł PSL Piast
BROKOWSKI Stefan, poseł BBWR – Partia Pracy
BROT Szmul, poseł Koła Żydowskiego
BRUN Henryk, poseł BBWR
BRYŁA Stefan, poseł Chadecji
BRZEZIŃSKI Jan, poseł, NPR
BRZEZIŃSKI Stefan, poseł Wyzwolenia I kadencja
BRZEZIŃSKI Tomasz, senator, Wyzwolenie, Łódzkie
BUDZYNER Salem, senator, Koło Żydowskie, Warszawskie
BUJAK Antoni, poseł Piasta I kadencja
BUŁA Jan, poseł PSL Piast
BURDA Rudolf, poseł BBWR
BURTAN Stanisław, poseł, Chadecja
BUSSE Jerzy, senator, Klub Niemiecki, Poznańskie
BYRKA Władysław, poseł BBWR
CELEWYCZ Włodymyr, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
CHACIŃSKI Józef, poseł Chadecja
CHADAJ Paweł, poseł, PSL Wyzwolenie
CHAŁUPKA Piotr, poseł PPS
CHAM Mykoła, poseł SEL-ROB
CHĄDZYŃSKI Adam, poseł NPR
CHĘTNIK Adam, poseł Endecji I kadencja
CHŁAPOWSKI Alfred, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
CHŁAPOWSKI Kazimierz, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
CHMIELEWSKI Czesław, poseł NPR Lewica
CHODYŃSKI Edmund, poseł PPS
CHOMIAK Nestor, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
CHOMIŃSKI Ludwik, poseł Klubu Pracy I kadencja
CHRUCKYJ Serhij, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
CHUDY Antoni, poseł PPS d. Frakcja Rewolucyjna
CHWALIBÓG Tadeusz, poseł Endecji I kadencja
CHWALIŃSKI Piotr, poseł PSL Piast
CHYB Franciszek, poseł, Stronnictwo Chłopskie
CIASTEK Franciszek, senator, Wyzwolenie, Kieleckie
CICHECKI Jan, poseł Jedność Robotniczo Chłopska
CIEPLAK Marian, poseł BBWR
CIOŁKOSZ Adam, poseł PPS
CISZAK Antoni, poseł NPR Lewica
CUPIAŁ Jan, poseł PPS I kadencja
CZAPIŃSKI Kazimierz, poseł PPS
CZAPSKI Andrzej, poseł, Stronnictwo Chłopskie
CZARNECKI Maksymilian, poseł PSL Wyzwolenie
CZARNECKI Mieczysław, poseł PPS
CZECHOWICZ Gabriel, poseł BBWR; minister Skarbu
CZERKAWSKYJ Aleksander, Klub Ukr.-Białoruski, Stanisławowskie
CZERNICKI Tomasz, poseł, Stronnictwo Chłopskie
CZESZEJKO-SOCHACKI Jerzy, poseł JRCh
CZETWERTYŃSKI Seweryn, poseł ZLN
CZUCZMAJ Maksym, poseł Klub Ukraiński
CZUJ Jan Ks, poseł BBWR
CZYSZEWSKI Kazimierz, poseł Chadecji
DADAN Antoni, poseł, PSL Wyzwolenie
DAL Łazarz, senator BBWR, Wołyńskie
DANIELEWICZ Józef, senator PPS, Łódzkie
DASZYŃSKA – GOLIŃSKA Zofia, senator BBWR
DASZYŃSKI Ignacy, marszałek Sejmu PPS
DAWIDSOHN Józef, senator Koła Żydowskiego
DĄBROWSKI Marian, poseł BBWR, lista krajowa
DĄBROWSKI Stefan Tytus, Dr, poseł Klubu Narodowego
DĄBROWSKI Stefan Zygmunt, poseł PSL Piast
DĄBSKI Jan, wicemarszałek Sejmu Stronnictwo Chłopskie
DĄBSKI Stanisław, senator BBWR, Lwowskie
DECYKIEWICZ Włodzimierz, senator Klubu Ukraińskiego
DEPTUŁA Stanisław, poseł BBWR
DEUTSCHER Mojżesz, senator Koła Żydowskiego I kadencja
DĘBSKI Aleksander, poseł ZLN
DĘBSKI Jan, poseł PSL Piast
DIAMAND Herman, poseł PPS
DŁUGOSZ Wacław, poseł BBWR
DMYTRIUK Wasyl, poseł Klub Ukraiński I kadencja
DOBIECKI Artur, poseł BBWR lista krajowa
DOBIJA Ludwik, poseł Endecji I kadencja
DOBROCH Władysław, poseł (do XII 1929) Stronnictwa Chłopskiego
DOBROWOLSKI Kazimierz, poseł PPS
DOBRZAŃSKI Stanisław, poseł BBWR
DOBRZAŃSKI Stefan, senator, Klub Narodowy, Kieleckie
DOMAGAŁA Ludwik, poseł, Stronnictwo Chłopskie
DOWNAROWICZ Medard, poseł PPS d. Frakcja Rewolucyjna
DRATWA Dominik, poseł BBWR
DRUCKI-LUBECKI Franciszek, senator BBWR, Poleskie
DUBANOWICZ Edward, poseł Klub Chrześcijańsko-Narodowy I kadencja
DUBOIS Stanisław, poseł PPS
DUDEK Józef, senator
DUNIN Ludwik, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
DURO Jan, poseł, Stronnictwo Chłopskie
DWORCZANIN Ignacy, poseł Klub Białoruski
DYBOWSKI Tadeusz, poseł BBWR
DZIDUCH Jan, poseł, Stronnictwo Chłopskie
DZIEDUSZYCKI Konstanty, poseł BBWR
DZIERŻAWSKI Aleksander, poseł ZLN
DZIĘGIELEWSKI Józef, poseł PPS
DZIKOWSKI Błażej, poseł, PSL Wyzwolenie
EISENSTEIN Karol, poseł Koła Żydowskiego
ENGLISCH Jan, senator PPS – Krakowskie
ERDMAN Alfons, senator Piasta, Białostockie
EWERT Ludwik, senator BBWR
FARBSTEIN Szyja Hesel, poseł Koła Żydowskiego
FAUSTYNIAK Jan, poseł, NPR
FEDERBUSCH Szymon, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
FEDORUK Jan, poseł, SEL-ROB
FELDMAN Szymon, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
FIDELUS Szczepan, poseł, PSL Wyzwolenie
FIDERKIEWICZ Alfred, poseł I kadencji, Frakcja Komunistyczna
FIJAŁKOWSKI Mieczysław, poseł ZLN
FIJAŁKOWSKI Władysław, poseł, Stronnictwo Chłopskie
FRANZ Eugeniusz, poseł Klubu Niemieckiego
FROSTIG Mojżesz, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
GARDECKI Zygmunt, poseł PPS d. Frakcja Rewolucyjna
GARLICKI Apolinary, poseł BBWR
GASZYŃSKI Stanisław, senator BBWR, Kieleckie
GAWLIKOWSKI Jan, poseł PSL Piast I kadencja
GAWRON Jakub, poseł Jedność Robotniczo-Chłopska
GAWRYLIK Józef, poseł Klub Białoruski
GĄSIOROWSKI Franciszek Ks, poseł, Chadecja
GDYK Ludwik, poseł Chadecji
GLIWIC Hipolit, wicemarszałek Senatu
GŁĄBIŃSKI Stanisław, senator Klubu Narodowego
GODLEWSKI Stanisław, senator Klubu Narodowego, Warszawskie
GOETZ-OKOCIMSKI Jan, senator BBWR – Krakowskie
GOGOLEWSKI Wacław, poseł BBWR
GOŁUCHOWSKI Agenor Hr, senator BBWR, Tarnopolskie
GOŁUCHOWSKI Wojciech Hrabia, poseł BBWR lista krajowa
GOŹDZIK Józef, poseł Endecji I kadencja
GÓRSKI Czesław, poseł BBWR
GRABSKI Władysław, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
GRAEBE Kurt, poseł, Klub Niemiecki
GRAJEK Paweł, senator NPR, Śląskie
GRALIŃSKI Zygmunt, poseł, PSL Wyzwolenie
GRECKI Jan, poseł Białoruski Klub
GRIESS Bronisław, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
GROSS Daniel, senator
GRUNBAUM Izaak, poseł Koła Żydowskiego
GRUSZCZYŃSKI Stanisław, senator PPS, Warszawskie
GRUSZKA Bruno, poseł Piasta I kadencji
GRYLOWSKI Stanisław, poseł PPS
GRZECZNAROWSKI Józef, poseł PPS
GRZESIK Karol, poseł BBWR
GWIŻDŻ Feliks, poseł BBWR
HALLER Józef, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
HAŁUSZYŃSKI Michał, senator Klubu Ukraińskiego
HANUSZEWSKIJ Mychajło, poseł, Klub Ukraiński
HARASZ Antoni, poseł NC Stronnictwa Pracy I kadencja
HARNIEWICZ Hipolit, poseł Chadecji
HARTGLAS Maksymilian, poseł Koła Żydowskiego
HARUSEWICZ Jan, poseł Endecja I kadencja
HASBACH Erwin, senator Klubu Niemieckiego
HAUSNER Artur, poseł PPS
HAUSNER Bernard, poseł Koła Żydowskiego I kadencji
HEDINGER Witold, senator Klubu Narodowego, Poznańskie
HELLER Hersz Luzer, poseł Koła Żydowskiego
HELMAN Moszek Lejba, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
HERZ Władysław, poseł NPR I kadencji
HOFFMAN Władysław, poseł Narodowej Partii Robotniczej
HOLDER-EGGEROWA Maria, posłanka ZLN I kadencji
HOLEKSA Karol, poseł NC Stronnictwo Pracy
HOŁOWACZ Feliks, poseł Wyzwolenia I kadencja
HOŁYŃSKI Jan, poseł BBWR
HORBACZEWSKI Antoni, senator Klubu Ukr.-Białoruskiego, Tarnopolskie
HUSKOWSKI Stanisław, senator BBWR – Wołyńskie
HYLA Wincenty, poseł BBWR
IDZIKOWSKI Edward, poseł BBWR
INSLER Abraham, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
IŻYCKI Aleksander, senator Wyzwolenia
JABŁONOWSKI Władysław, senator Klubu Narodowego, Łódzkie
JAKOWIUK Szymon, poseł Klubu Białoruskiego HROMADA I kadencja
JAKUBOWSKI Mieczysław, poseł ZLN
JANIAK Jan, poseł PPS
JANKOWSKI Bernhard, poseł Klubu Niemieckiego
JANKOWSKI Jan, poseł, NPR
JANUSZ Stanisław, poseł Stronnictwo Chłopskie
JANUSZEWSKI Wacław, senator
JAROSZ Karol, poseł BBWR
JAROSZYŃSKI Marian, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
JAROSZYŃSKI Maurycy Zdzisław, poseł BBWR; wiceminister MSW
JARUZELSKI Ksawery, poseł BBWR
JASIŃSKI Ignacy, poseł BBWR
JASIUKOWICZ Stanisław, poseł Klubu Narodowego
JAWOROWSKI Rajmund, poseł PPS d. Frakcja Rewolucyjna
JAWORSKA Maria, posłanka BBWR
JEDYNAK Jan, poseł Piasta I kadencji
JEREMICZ Fabian, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
JĘDRZEJEWICZ Janusz, poseł BBWR
JONAS Rubin, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
JUCHNIEWICZ Konstanty, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
KACPRZAK Wincenty, poseł, PSL Wyzwolenie
KACZANOWSKI Kazimierz, poseł PPS
KACZYŃSKI Zygmunt, poseł Nch Stronnictwo Pracy, I kadencja
KALENKIEWICZ Jan, poseł Endecji I kadencja
KALINOWSKI Stanisław, poseł, PSL Wyzwolenie
KALINOWSKI Włodzimierz, poseł Klubu Białoruskiego HROMADA I kadencja
KAMIENIECKI Witold, senator
KAMIŃSKI Władysław, poseł BBWR
KAPELIŃSKI Franciszek, poseł PSL Wyzwolenie
KARAU Jakub, poseł Niemiecki Klub Parlamentarny
KARKOSZKA Jan, poseł BBWR
KARNICKA Aleksandra, posłanka PSL Wyzw.
KARPIŃSKI Aleksander, senator Klub Ukraiński, I kadencja
KARPIŃSKI Stanisław, poseł PPS
KARUZO Paweł, poseł Klub Białoruski
KARWAN Józef, poseł Stronnictwo Chłopskie
KASPRZAK Ludwik, senator Chadecji. Krakowskie
KASZNICA Stanisław, senator Chadecji I kadencja
KAUTZKI Karol, poseł BBWR
KAŹMIERCZAK Józef, poseł PPS
KELLES KRANZ Stanisław, senator PPS. Kieleckie
KĘDZIOR Andrzej, poseł Piasta I kadencja
KĘPCZYŃSKI Wincenty, poseł PPS
KIELAK Stanisław, poseł BBWR
KIERNIK Władysław, poseł, PSL Piast
KIERUZALSKI Kazimierz, poseł JRCh
KIERZKOWSKI Kazimierz, poseł BBWR
KINIORSKI Marian, senator Endecji I kadencja
KIRSZBRAUN Eliasz, poseł BBWR
KISIELEWSKA Helena, senator Ukr.-Białoruskiego Klubu. Lwowskie
KLESZCZYŃSKI Edward, poseł BBWR
KLESZCZYŃSKI Zdzisław, poseł BBWR
KŁUSZYŃSKA Dorota, senator PPS. Warszawskie
KNOTHE Bronisław, poseł Nch. Stronnictwo Pracy, I kadencja
KOC Adam, poseł BBWR, pułkownik
KOCHAN Wołodymyr, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
KOCHANOWICZ Michał, poseł Klubu Białoruskiego HROMADA I kadencja
KOCHANOWSKI Jan, poseł BBWR
KOCZARA Piotr, poseł, PSL Wyzwolenie
KOERBER von Nordewin, poseł Klubu Niemieckiego
KOERNER Mozes, senator Koła Żydowskiego. Warszawa
KOHUT Osyp, posel Ukr. Radykalnej Reprezentacji
KOMAREWICZ Wasyl, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
KOMARNICKI Wacław, poseł ZLN
KOPCIŃSKI Stefan, senator PPS – Łódzkie
KORFANTY Wojciech, poseł, Chadecja Śląska
KORNECKI Jan, poseł ZLN
KOROL Paweł, poseł Rosyjskiego Zjednoczenia Ludowego
KOSIBA Piotr, poseł BBWR
KOSKOWSKI Bolesław, senator Endecji I kadencja
KOSMOWSKA Irena, posłanka PSL Wyzw.
KOSTRUBAŁA Stanisław, poseł, PSL Wyzwolenie
KOSYDARSKI Władysław, poseł BBWR
KOŚCIAŁKOWSKI (ZYNDRAM) Marian, poseł BBWR; wojewoda białostocki
KOT Alojzy, poseł NPR
KOTARSKI Feliks, poseł PPS
KOTER Andrzej, poseł, PSL Wyzwolenie
KOTER Tomasz, poseł, PSL Wyzwolenie
KOWALCZUK Józef, poseł „Piasta” I kadencja
KOWALSKI Józef, poseł NPR I kadencji
KOWALSKI Stanisław, poseł PPS
KOZICKI Sergiusz, senator Sel-Rob, Wołyńskie
KOZICKI Stanisław, senator Klubu Narodowego. Lubelskie
KOZŁOWSKI Leon, poseł BBWR
KOZUBSKYJ Borys, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
KRAWCZYK Jan, poseł (1930 Sandomierz) PSL Wyzwolenie
KRAYCZYRSKI Otto, poseł Niemiecki Klub Parlamentarny
KREMPA Franciszek, poseł Związku Chłopskiego
KRONIG Artur, poseł, Niemiecka Frakcja Socjalistów
KRÓL Jan, poseł PSL „Wyzwolenie” (do XII 1929)
KRUKIEREK Jędrzej, poseł BBWR
KRYŃCZYK Paweł, poseł Klub Białoruski
KRYSA Jan, poseł BBWR
KRZCIUK Henryk, poseł PSL Piast
KRZYWICKI Konstanty, poseł BBWR
KRZYŻANOWSKI Adam, poseł BBWR, prof. ekonomii
KRZYŻANOWSKI Bronisław, senator Wyzwolenia I kadencji
KUBIK Aleksander, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
KUDELSKI Jan, poseł Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego I kadencja
KUJAWSKI Kazimierz, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
KULERSKI Wiktor, senator PSL Piast. Poznańskie
KULISIEWICZ Jan, poseł, Stronnictwo Chłopskie
KUNYCKYJ Leontij, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
KUŃKO Antin, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
KUPCZYŃSKI Aleksander, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
KUROWEC Iwan, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
KUROWSKI Antoni, poseł Stronnictwa Chłopskiego
KURYŁOWICZ Adam, poseł PPS
KUŚNIERZ Bronisław, poseł Chrześcijańskiej Demokracji
KUZYK Stepan, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
KUŹMYN Mikołaj, senator Klubu Ukr. - Białorus. Tarnopolskie
KWAPIŃSKI Jan, poseł PPS
KWIATKOWSKI Eugeniusz, minister przemysłu, poseł BBWR
KWIATKOWSKI Jan, poseł ZLN
LANG Ferdynand, poseł Klubu Niemieckiego
LANGER Antoni, poseł, PSL Wyzwolenie
LAURYSIEWICZ Stefan, senator BBWR. Lubelskie
LEBLE Zygmunt, poseł BBWR
LECHNICKI Felicjan, poseł BBWR
LECHNICKI Zdzisław, poseł BBWR
LEDWOCH Jan, poseł, Stronnictwo Chłopskie
LEMPKE Leon, senator BBWR
LESER Maurycy, poseł Koła Żydowskiego
LESZCZYŃSKI Jan, poseł Klubu Ukr. - Białoruskiego
LEŚNIEWSKI Leon, poseł, NPR
LEWANDOWSKI Antoni, poseł ZLN
LEWICKI Dymitr, poseł Klubu Ukr. - Białoruskiego
LEWIN Aron, rabin, poseł I kadencji
LIEBERMAN Herman, poseł PPS
LIMANOWSKI Bolesław, senator PPS
LIPPOMAN Władysław, poseł Endecji I kadencja
LISIECKI Wawrzyniec, poseł NPR I kadencji
LISZCZYNSKYJ Iwan, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
LOEWENHERZ Henryk, poseł BBWR
LONDZIN Józef, senator, ksiądz
LUBARSKYJ Semen, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
LUBOMIRSKI Zdzisław, senator
ŁADYKA Dymitr, poseł Ukr. Socj. Radykalnej Reprezentacji
ŁAKOTA Jan, poseł BBWR
ŁASZKIEWICZ Kazimierz, poseł Piasta i Klubu Pracy I kadencja
ŁAZARSKI Michał, poseł BBWR
LEWINSOHN Abram, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
LUBLIŃSKI – STUCZYŃSKI Izrael Michał, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
ŁEWYCKYJ Dmytro, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
ŁOJKO Józef, poseł BBWR
ŁOPACKI Wacław, poseł (do XII 1929) PPS
ŁOŚ Dominik, poseł PSL Piast
ŁUBIEŃSKI Leon Hrabia, senator BBWR. Kieleckie
ŁUCKEWYCZ Marko, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
ŁUCKI Stanisław, poseł Klub Ukraińsko-Białoruski
ŁUSZCZEWSKI Konrad, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
ŁYPACEWICZ Wacław Wincenty, poseł Wyzwolenia I kadencji
MACIESZA Adolf, poseł BBWR, zmarł 30 czerwca
MACKIEWICZ Stanisław, poseł BBWR
MADEJ Jakób, poseł Związku Chłopskiego
MADEJ Jan Kanty, poseł BBWR
MADEJCZYK Jan, poseł PSL Piast
MAKAREWICZ Juliusz, senator Chadecja. Tarnopolskie
MAKIWKA Stepan, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
MAKOWSKI Wacław, poseł BBWR; min. sprawiedliwości w I rządzie BARTLA
MAKSYMOWYCZ Ludwik Antoni, poseł, Klub Ukraiński
MAKUCH Iwan, senator ukraiński
MALINOWSKI Maksymilian, poseł PSL Wyzwolenie
MALINOWSKI Marian, poseł PPS d. Frakcja Rewolucyjna
MALINOWSKI Walenty, poseł NPR
MANACZYŃSKI Józef, poseł Endecji I kadencja
MANIA Bronisław, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
MANUGIEWICZ Samuel, senator BBWR. Stanisławowskie
MAŃKOWSKI Franciszek, poseł NPR
MAREK Zygmunt, poseł PPS
MARKOWICZ Józef, poseł ZLN
MARKOWSKA Jadwiga, posłanka PPS
MASTEK Mieczysław, poseł PPS
MAŚLANKA Franciszek, poseł Piasta I kadencja
MATAKIEWICZ Antoni August, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
MATUSZEWSKI Tadeusz, poseł PPS
MAZECKI Sylwester, poseł Wyzwolenia, I kadencja
MAZUR Józef, poseł ZLN
MAZURKIEWICZ Tadeusz, poseł BBWR
MĄCZYŃSKI Czesław, poseł Klub Chrzescijańsko Narodowy I kadencja
MEDUNA Włodzimierz, poseł BBWR
MELCEROWA – POMERANC Róża, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
MIANOWSKI Henryk, poseł BBWR
MICHALAK Walenty, poseł NPR I kadencja
MICHALCZUK Aleksander, poseł BBWR
MICHALSKI Jerzy, poseł Klub Chrześcijańsko – Narodowy I, kadencja
MICHAŁEK Stefan, poseł Klubu Narodowego
MICHAŁKIEWICZ Mieczysław, poseł, PSL Piast
MICIŃSKI Ignacy, senator PPS. Kieleckie
MIEDZIŃSKI Bogusław, poseł BBWR, Minister Poczt
MIERZEJEWSKI Karol, poseł Endecji I kadencja
MIKLASZEWSKI Jerzy, senator
MIKLASZEWSKI Ludwik, poseł ZLN
MIKOŁAJEWSKI Bronisław, poseł PPS
MILCZYŃSKI Marcin, poseł Narodowej Partii Robotniczej
MILIK Józef, poseł ZLN
MINCBERG Lejb Jakub, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
MIOTŁA Piotr, poseł Klubu Białoruskiego HROMADA I kadencja
MOCHNIEJ Józef, poseł, Stronnictwo Chłopskie
MOCHNIK Wasyl, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
MOKRECKI Józef, poseł BBWR
MORAWSKI Tadeusz, poseł BBWR
MORITZ Berthold, poseł Klub Niemiecki
MOSZYŃSKI Kazimierz, poseł BBWR
MOTZ Bolesław, senator Wyzwolenia. Lubelskie
MROZOWSKI Adam, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
MULAREK Ignacy, poseł, PSL Wyzwolenie
NADER Mikołaj, poseł, NPR
NAUMANN Eugeniusz, poseł Klubu Niemieckiego
NAZAREWSKI Aleksander, senator
NAZARUK Serhij, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
NEHRING Stanisław, poseł PPS
NIEDZIAŁKOWSKI Mieczysław, poseł PPS
NIEDŻWIECKI Walerian, poseł BBWR
NISKI Józef, poseł PPS d. Frakcja Rewolucyjna
NOCZNICKI Tomasz, senator Wyzwolenia. Warszawskie
NOSAL Jan, poseł PPS
NOSEK Jan Józef, poseł, PSL Wyzwolenie
NOSEK Jan, poseł z PSL Piast
NOWAK Antoni, senator BBWR. Lwowskie
NOWAK Hugo, poseł Klubu Niemieckiego
NOWAK Stanisław, poseł, PSL Wyzwolenie
NOWAK Stanisław, senator BBWR. Krakowskie
NOWAKOWSKI Marceli, Ks., poseł ZLN
NOWICKI Marian, poseł PPS
NOWICKI Zygmunt, poseł, PSL Wyzwolenie
NOWICKI Zygmunt, senator
NOWODWORSKI Stanisław, senator Stronnictwo Pracy, I kadencja
OCHRYMOWICZ Włodzimierz, senator
OKOŃ Eugeniusz, poseł Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego I kadencja
OKULICZ Kazimierz, poseł BBWR
OLEWIŃSKI Piotr, poseł BBWR
OPOLSKI Eugeniusz, poseł, Stronnictwo Chłopskie
OSADA Mikołaj, poseł ZLN
OSIECKI Stanisław, poseł Piasta I kadencji
OSSOWSKI Paweł, senator Klubu Narodowego. Pomorskie
OSSOWSKI Stanisław , poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
OSTREJKO Atanazy, poseł BBWR
OSTROWSKI Wiktor, poseł Klub Chrześcijańsko-Narodowy I kadencja
OWSIANIK Antoni, posel Klubu Białoruskiego HROMADA I kadencja
OZIMINA Wojciech , poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
PACHOLCZYK Antoni, poseł BBWR
PACZKOWSKI Romuald, poseł ZLN
PAJĄK Antoni, poseł PPS
PALIJIW Dmytro, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
PANKRATZ Artur, poseł Niemieckiego Klubu Parl.
PANT Edward, senator Klubu Niemieckiego. Śląskie
PASZCZUK Andrij, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
PAWLAK Wojciech, poseł, NPR
PAWLUK Iłarion, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
PAWŁOWSKI Jakub, poseł Stronnictwa Chłopskiego
PĄCZEK Antoni, poseł PPS d. Frakcja Rewolucyjna
PELLICH Wołodymyr, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
PEPŁOWSKI Edward, senator NPR. Poznańskie
PERL Filip, poseł PPS I kadencji
PERLMUTTER Abraham, rabin, poseł na Sejm Ustawodawczy
PERZYŃSKI Stefan, senator BBWR – Warszawskie
PIASECKI Adam, poseł BBWR
PIĄTEK Mieczysław, poseł PSL Piast
PIENIĄŻEK Jan, poseł PSL Piast
PIERACKI Bronisław, poseł BBWR
PIERACKI Jan, poseł ZLN
PIESCH Robert, poseł Klubu Niemieckiego
PIETRZELA Wacław, poseł, PSL Wyzwolenie
PIŁSUDSKI Jan, poseł BBWR
PIOTROWSKI Włodzimierz, poseł Wyzwolenia, I kadencja
PIOTROWSKI Zygmunt, poseł PPS
PLUCIŃSKI Leon, poseł, Klub Narodowy
PLUTA Andrzej, poseł Stronnictwo Chłopskie
PŁAWSKI Stanisław, poseł PPS
PŁOSZAJCZAK Wawrzyniec, poseł PSL Piast
POCHMARSKI Bolesław, poseł BBWR
POCZĘTOWSKI Julian, senator BBWR. Warszawa
PODHORSKI Samuel, Klub Ukraiński I kadencja
PODOSKI Bohdan, poseł BBWR
POLAKIEWICZ Karol, poseł BBWR
POMYKALSKI Jerzy, dyrektor kancelarii sejmowej
PONIATOWSKI Juliusz, poseł Wyzwolenia, I kadencja
POPIEL Karol, poseł NPR I kadencji
POPOWSKI Henryk, poseł Endecji I kadencja
POPOWSKI Tadeusz, senator Endecji I kadencja
POSNER Stanisław, senator PPS. Kieleckie
POTOCZEK Narcyz, poseł PSL Piast
POTWOROWSKI Tadeusz, poseł BBWR
PRAGA Władysław, poseł, PSL Wyzwolenie
PRAGIER Adam, poseł PPS
PRAUSSOWA Zofia, posłanka PPS d. Frakcja Rewoluc.
PRĄDZYŃSKI Józef, ksiądz, senator Endecji I kadencji
PRÓCHNIK Adam, poseł PPS
PRYKO Izydor, senator BBWR. Poleskie
PRYSTUPA Choma, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
PRZEDPEŁSKI Wiktor, poseł BBWR
PRZYBYLSKI Henryk, poseł (1930 Sandomierz) PSL Wyzwolenie
PRZYBYLSKI Zygmunt, senator BBWR
PUCHAŁKA Jan, poseł, Chadecja
PULJAN Romuald, poseł Chadecji
PUŁAWSKI Ignacy, poseł BBWR
PUTEK Józef, poseł PSL Wyzwolenie
PUZYNIANKA Irena, posłanka ZLN I kadencji
PUŻAK Kazimierz, poseł PPS
PYROHIW Mykoła, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
RACZKIEWICZ Mieczysław, poseł BBWR
RADOMSKI Władysław, senator Chadecji. Poznańskie
RADZIWIŁŁ Janusz, poseł BBWR
RAK-MICHAJŁOWSKI Szymon, poseł Klubu Białoruskiego I kadencja
RASNER Chaim, poseł Koła Żydowskiego
RATAJ Maciej, poseł PSL Piast
RĄB Franciszek, poseł Chrz. Zw. Jedności Narodowej, I kadencja
RDUŁTOWSKI Konstanty, poseł BBWR
REDER Ignacy, poseł, NPR
REDKO Stefan, senator BBWR. Wołyńskie
REGER Tadeusz, poseł PPS
REICH Leon, poseł Koło Żydowskie
REIZES Henryk, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
ROCH Marcin, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
ROGOWICZ Jan, senator BBWR
ROGOWSKI Franciszek, poseł Wyzwolenia
ROGUCKYJ Mikołaj, poseł Klubu Ukr. - Białoruskiego
ROGULA Bazyli, senator Klubu Ukraińskiego. Nowogródzkie
ROGUSZCZAK Franciszek, poseł Narodowej Partii Robotniczej
ROHULA Wasyl, poseł Klubu Białoruskiego HROMADA I kadencja
ROJA Bolesław, poseł (do XII 1929) Stronnictwa Chłopskiego
ROKOSSOWSKI Kazimierz, poseł N-Ch Stronnictwo Pracy, I kadencja
ROLLE Karol, senator, prezydent Krakowa
ROMAN Walery, senator BBWR. Białostockie
ROMOCKI Paweł, poseł BBWR; kilkukrotny minister komunikacji
ROSENBLATT Jerzy, poseł Koła Żydowskiego
ROSIAK Paweł, poseł Jedność Rob.-Chłopska
ROSMARIN Henryk, poseł Koło Żydowskie
ROSUMEK Franz, poseł Klubu Niemieckiego
ROWICKI Ignacy, poseł ZLN
ROŻEK Wacław, poseł od stycznia 1930, burmistrz Sosnowca; komunista
RÓG Michał, poseł PSL Wyzw.
RUBIN Jonas, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
RUBINSZTEJN Izaak, senator Koło Żydowskie. Białostockie
RUDNICKA – ŁYSIAK Milena, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
RUDNIK Michał, senator BBWR. Krakowskie
RUDZIŃSKI Eustachy, poseł Wyzwolenia I kadencji
RUTKOWSKI Stefan, poseł BBWR
RYBARSKI Roman, poseł ZLN
RYCHLIK Piotr, poseł, PSL Wyzwolenie
RYMAR Stanisław, poseł Endecji I kadencja
RZĄSA Franciszek, poseł PSL Piast
RZEPECKI Karol, poseł ZLN
SACHA Stefan, poseł ZLN
SADOWSKI Erazm, poseł BBWR
SAENGER Berndt, poseł Klubu Niemieckiego
SANOJCA Józef, poseł BBWR
SAPIEHA Eustachy, poseł BBWR
SARANIECKI Adolf, poseł PSL Piast, I kadencja
SAWICKI Adolf, poseł Stronnictwa Chłopskiego
SCHIPPER Izaak Ignacy, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
SCHREIBER Dawid, senator Koło Żydowskie. Lwowskie
SCHWARZ Kopel, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
SEHEJDA Bazyli, poseł BBWR
SEIDLER Teodor, poseł BBWR
SENIUK Adrian, poseł SEL – ROB
SERWETNYK Ławrentij, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
SEYDA Marian, senator Klubu Narodowego. Poznańskie
SIECIŃSKI Jan , poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
SIEDLECKI Stanisław, senator PPS I kadencji
SIKIRIS Lejzor, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
SILBERSCHEIN Adolf Henryk, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
SIWIEC Jan, poseł BBWR
SKOKOWSKI Michał, senator BBWR – Wołyńskie
SKOWRONEK Tomasz, poseł NC Stronnictwa Pracy I kadencja
SKRYPA Osyp, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
SKRZYPA Józef, poseł JRCh
SŁAWEK Walery, poseł, prezes klubu parlamentarnego BBWR
SMOŁA Jan, poseł PSL Wyzwolenie
SMULIKOWSKI Julian, poseł PPS Dawna Frakcja Rewol.
SNOPCZYŃSKI Antoni, poseł BBWR
SOBCZYŃSKI Antoni, Ks, poseł ZLN
SOBEK Jan, poseł, Stronnictwo Chłopskie
SOBIECH Józef, poseł Endecji I kadencja
SOBOLAK Franciszek, poseł Endecji I kadencja
SOBOLEWSKI Jerzy, poseł Klubu Białoruskiego i kadencja
SOBOLEWSKI Marian, poseł BBWR
SOCHA Marcin, poseł Stronnictwa Chłopskiego
SOKOŁOWSKI Michał, senator PPS. Lubelskie
SOLAŃSKI Maksymilian, poseł BBWR
SOMMERSTEIN Emil, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
SOROKO Michał, senator BBWR. Nowogródzkie
SOSIŃSKI Wojciech, poseł Chadecja śląska
SPIKERMAN Józef, senator Klubu Niemieckiego. Łódzkie
SPITZER Wilhelm, poseł Klubu Niemieckiego
SROCKI Bolesław, poseł BBWR
STADNICKI Adam, poseł BBWR
STAGANOWICZ Aleksander, poseł Klub Białoruski
STANISZKIS Teofil, poseł ZLN
STANKIEWICZ Adam, poseł Klubu Białoruskiego I kadencja
STANKIEWICZ Jan, poseł Białorusin bezpartyjny
STAŃCZYK Jan, poseł PPS
STAPIŃSKI Jan, poseł Związku Chłopskiego
STĄŻOWSKI Franciszek, poseł PPS
STECKI Jan, senator, prezes Związku Ziemian
STEFANIW Kłym, poseł Ukraińskiej SRPR
STEINBORN Otto, senator NPR. Pomorskie
STEMPEL Fejwel, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
STEPOWICZ Albin, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
STĘŚLICKA Halina Felicja, posłanka Narodowo-Chrzes. Stronnictwo Pracy I kadencja
STOLARSKI Błażej, poseł, PSL Wyzwolenie
STROŃSKI Stanisław, poseł Związku Ludowo-Narodowego
STROŃSKI Zdzisław, poseł BBWR
STRUG Andrzej, senator PPS, pisarz
STRUSS Stefan, poseł Endecji I kadencja
STRUTYNSKYJ Mychaiło, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
STYCHEL Antoni, Endecja, wicemarszałek Senatu I kadencji
STYPIŃSKI Józef, poseł BBWR
SUDA Ludwik, poseł, PSL Wyzwolenie
SURZYŃSKI Leon, poseł NPR (Lewica)
SYPUŁA Konstanty, poseł Jedności Robotniczo – Chłopskiej
SZABAD Cemach, senator Koła Żydowskiego. Kieleckie
SZAFRANEK Jan, senator Stronnictwa Chłopskiego. Kieleckie
SZAKUN Włodzimierz, poseł Wyzwolenia I kadencja
SZAPIRA Majer, poseł Koła Żydowskiego I kadencja
SZARSKI Marcin, senator BBWR. Stanisławowskie
SZCZEPAŃSKI Stanisław, poseł, PSL Wyzwolenie
SZCZERBA Jan, poseł BBWR
SZCZERKOWSKI Antoni, poseł PPS
SZCZYPIORSKI Adam , poseł PPS d. Frakcja Rewolucyjna
SZEBEKO Ignacy, poseł Klubu Narodowego
SZEKERYK-DONYKIW Petro, poseł Ukr. Socjalist. Reprezentacji
SZERESZEWSKI Rafał, senator I kadencji, bankier
SZLACHCIŃSKI Stefan, poseł, Chadecja
SZMIGIEL Antoni, poseł Piasta I kadencja
SZPICBERG Aron, poseł Zjedn. Robotn.
SZTURMOWSKI Jan, poseł ZLN
SZUYSKI Wacław, senator BBWR. Warszawskie
SZYDŁOWSKI Marian, poseł PSL Piast, były minister
SZYMAŃSKI Julian, marszałek Senatu
ŚLEDZIŃSKI Ludwik, poseł PPS
ŚMIAROWSKI Eugeniusz, poseł Wyzwolenia i Klubu Pracy
SREDNIAWA Kazimierz, poseł Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego I kadencja
ŚREDNIAWSKI Andrzej, senator PSL Piast. Krakowskie
ŚWIĄTKOWSKI Henryk, poseł PPS
ŚWIĘCKI Tadeusz, poseł ZLN
TABOR Jan, poseł, Stronnictwo Chłopskie
TARASZKIEWICZ Bronisław, poseł Hromady I kadencja
TARGOŃSKI Piotr, poseł BBWR
TARGOWSKI Józef, poseł BBWR
TARGOWSKI Tadeusz, poseł PSL Piast, I kadencja
TARNOWSKI hr Zdzisław, senator BBWR
TATARCZAK Stefan, senator Str. Chłopskiego. Lubelskie
TATOMYR Julian, senator Ukr.-Białoruski Klub. Lwowskie
TATULIŃSKI Antoni, poseł, Klub Niemiecki
TAUROGIŃSKI Edward, poseł BBWR
TEMPKA Władysław, poseł, Chadecja Śląska
TERSZAKOWEC Hryńko, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
THON Ozjasz Abraham, poseł Koła Żydowskiego
THUILLE Maksymilian, senator Chadecja. Lwowskie
TOMASZKIEWICZ Ignacy, poseł BBWR
TOMASZKIEWICZ Leopold, poseł BBWR od 11.28
TOMCZAK Józef Antoni, poseł Endecji I kadencja
TOMCZAK Roman, poseł BBWR
TOPINEK Wilhelm, poseł PPS
TOWARNICKI Henryk, poseł Stronnictwo Chłopskie
TRĄMPCZYŃSKI Wojciech, poseł Z LN
TROJAN Kornel, senator Ukr.-Białoruski Klub. Lwowskie
TRUSKIER Adolf, były senator, prezes Związku Kupców
TRZECIAK Józef, senator BBWR. Wileńskie
TRZĘSOWSKI Stanisław, poseł, PSL Wyzwolenie
TYMOSZCZUK Jurij, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
ULITZ Otto, poseł na Sejm Śląski
URBAŃSKI Franciszek, poseł, Chadecja
UTTA August, poseł Klubu Niemieckiego
WAŁASZEK Franciszek, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
WALERON Andrzej, poseł, Stronnictwo Chłopskie
WALEWSKI Jan, poseł BBWR
WALNYCKYJ Kyryło, poseł SEL-ROB
WAŃKOWICZ Stanisław, senator BBWR. Wileńskie
WARSKI-WARSZAWSKI Adolf, poseł JRCh
WARTALSKI Stanisław, poseł Endecji I kadencja
WASILEWSKI Marcin, poseł, PSL Wyzwolenie
WASIUTYŃSKI Bohdan, senator Klubu Narodowego. Warszawa
WASYLCZUK Antin, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
WASYLCZUK Pawło, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
WASYŃCZUK Paweł, poseł Klub Ukraiński
WASZKIEWICZ Ludwik, poseł NPR Lewica
WAŚNIEWSKA Eugenia, posłanka BBWR
WAWRZYNOWSKI Michał, poseł BBWR
WEINZIEHER Salomon, poseł Wolnego Związku Posłów Żydowskich
WEŁYKANOWYCZ Dymytro, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
WERSCHLER Ludwik, poseł PSL Piast
WIECZOREK Józef, poseł komunistyczny do Sejmu Śląskiego
WIERCZAK Karol, poseł ZLN
WIERZEJEWSKI Ireneusz, senator NPR Lewica. Poznańskie
WILL Julian, poseł, Klub Niemiecki
WILPISZEWSKI Jarosław, poseł do sejmu łotewskiego
WINIARCZYK Feliks, senator Wyzwolenia. Lubelskie
WINIARSKI Bohdan, poseł Z L-N
WISZNIEWSKI Stanisław, poseł PSL Piast, I kadencja
WIŚLICKI Wacław, poseł BBWR
WIŚNIEWSKI Ludwik, poseł ZLN
WITOS Andrzej, poseł PSL Piast w I kadencji, brat Wincentego
WITOS Wincenty, poseł PSL Piast
WŁASOWSKI Iwan, poseł Ukr. Radykalnej Reprezentacji
WŁOSIŃSKI Stanisław, poseł (do XII 1929) PPS
WODZIŃSKI Radzisław, senator BBWR. Łódzkie
WOJCIECHOWSKI Bronisław, poseł BBWR
WOJEWODA Karol, poseł BBWR
WOJEWÓDZKI Sylwester, poseł Wyzwolenia i NPCh, I kadencja
WOJNOWSKI Stanisław, poseł ZLN
WOJTIUK Jakiw, poseł Klubu Ukraińskiego I kadencja
WOJTKOWIAK Franciszek, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
WOJTOWICZ Władysław, poseł BBWR
WOLF Aron, poseł Koło Żydowskie
WOLICKI Stanisław, poseł PPS I kadencja
WOŁOSZYN Paweł, poseł Hromady I kadencja
WOŁOSZYNOWSKI Joachim, poseł BBWR
WOŁYNIEC Flegant, poseł Klub Białoruski
WOŁYNIEC Stefan, poseł Sel-Rob
WOŹNICKI Jan, wicemarszałek Sejmu PSL Wyzw.
WÓJTOWICZ Stanisław, poseł Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej
WÓJTOWICZ Władysław, poseł BBWR
WRONA Stanisław, poseł Stronnictwa Chłopskiego
WRZESIŃSKI Franciszek, poseł ZLN
WYGODZKI Jakub, poseł Klubu Żydowskiego
WYRĘBOWSKI Adam, poseł Klubu Chrześcijańsko – Narodowego I kadencja
WYRZYKOWSKI Henryk, poseł PSL Wyzwolenie
WYSŁOCKYJ Aleksander, poseł Klubu Ukr.Białoruskiego
WYSOCZAŃSKI Wiktor, poseł BBWR
ZACZEK Kazimierz, poseł BBWR
ZAGLENICZNY Jan, senator BBWR. Łódzkie
ZAHAJKEWYCZ Wołodymyr, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
ZAHIDHYJ Michał, poseł Ukraińskiej Partii Pracy
ZAKRZEWSKI Stanisław, senator BBWR. Lwowskie
ZALEWSKI Jan, poseł, Stronnictwo Chłopskie
ZALEWSKI Stanisław, poseł ZLN
ZAŁUSKA Jan, poseł Endecji I kadencji
ZARAŃSKI Jan, poseł BBWR
ZAREMBA Zygmunt, poseł PPS
ZAWAŁYKUT Iwan, Klub Ukraińsko Białoruski
ZDANOWSKI Juliusz, senator Endecji, I kadencja
ZDZIECHOWSKI Jerzy, poseł Endecji I kadencja
ZERBE Emil, poseł, Niemiecka Frakcja Socjalistów
ZIELENIEWSKI Leon, biuro prawne Sejmu
ZIELIŃSKI Franciszek, poseł Chadecji
ZIELIŃSKI Gustaw, poseł BBWR
ZIEMIĘCKI Bronisław, poseł PPS
ZIEMNIAK Franciszek, poseł BBWR
ZUBRYCKYJ Wołodymyr, poseł Klub Ukraińsko Białoruski
ZWIERZYŃSKI Aleksander, poseł ZLN
ŻARSKI Tadeusz, poseł Jedność Robotniczo Chłopska
ŻÓŁTOWSKI Adam, poseł ZLN
ŻÓŁTOWSKI Leon, poseł Klub Chrześcijańsko-Narodowy I kadencja
ŻUCHOWSKI Andrzej, poseł BBWR
ŻUK Semen, poseł Ukr. Radykalnej Reprezentacji
ŻUŁAWSKI Zygmunt, poseł PPS