DASZYŃSKI Ignacy, marszałek Sejmu

26-06-22 Maciej RATAJ dwukrotnie składa rezygnację z urzędu Marszałka Sejmu
27-02-13 Marszałek PIŁSUDSKI ostrzega marszałków Sejmu, iż rozgoni to towarzystwo
00-03 Wybory do Sejmu 4 marca 1928 - Okręgi 41 – 48
28-03-27 Strzępy meldunków SŁAWOJA - policja na otwarciu Sejmu
28-03-27 Wybór Marszałka Ignacego DASZYŃSKIEGO wkurzył Klub BBWR
28-03-29 Jak Marszałek PIŁSUDSKI marszałka DASZYŃSKIEGO etykiety uczył
28-04-04 Marszałek PIŁSUDSKI zapowiada swą wizytę na Komisji Budżetowej Sejmu
28-04-06 Mieczysław NIEDZIAŁKOWSKI o wyborze marszałka Sejmu
28-04-06 Leon REICH z Koła Żydowskiego o ustąpieniu marszałka DASZYŃSKIEGO
28-04-18 Do wystąpienia Marszałka PIŁSUDSKIEGO w Sejmie coraz mniej czasu pozostało
28-05-08 Zmiana premiera czy tylko dłuższa kuracja w Krynicy ?
28-05-22 Ustawa czy uchwała – takie sobie częściowe rozwiązanie
28-06-27 Godzinna rozmowa trzech Marszałków
28-09-21 Marszałek Ignacy DASZYŃSKI sonduje możliwość stworzenia większości sejmowej
28-09-21 Marszałek DASZYŃSKI próbuje uporządkować opozycję
28-11-10 Sejm czci 10 rocznicę odzyskania niepodległości
28-11-16 Marszałek DASZYŃSKI pojedynków między posłami nie tolerował
28-11-30 Polsko – ukraińska potyczka nie tylko słowna w kuluarach Sejmu
01-22 Wniosek Klubu Narodowego o ustąpienie Ministra Cara
02-01 Ignacy Ignacemu nie równy – imieniny notabli
02-09 Marszałek DASZYŃSKI duża i spokojna mowa na 10-lecie Sejmu
02-22 Marszałek SZYMAŃSKI przy urnach wyborczych kobiet nie lubi
03-01 Posłowie nerwowo reagują na bajkowe talenty pana Marszałka
04-18 Jak Pan Premier Świtalski dziennikarzom się podlizywał
04-20 Marszałek DASZYŃSKI zaniemógł – serce
04-25 Marszałek DASZYŃSKI powraca do zdrowia
06-03 Można to było załatwić w o wiele prostszy sposób
06-24 Marszałek Daszyński proponuje Marszałkowi Piłsudskiemu koalicję Centrolewu z BBWR
07-02 parlamentarzyści wreszcie zwiedzą Wystawę Krajową
07-04 Święto Narodowe USA z udziałem Prezydenta
09-02 Parlamentarzyści z Francji na herbatce u Prezydenta
09-03 Francuscy parlamentarzyści na śniadaniu u Premiera
09-04 Artykuł Marszałka Piłsudskiego „Gasnącemu światu”
09-17 Sejm odmawia pozakonstytucyjnej współpracy z Rządem (budżet)
09-22 Artykuł Marszałka Piłsudskiego „Gasnącemu światu”
09-23 Marszałek DASZYŃSKI odpowiada w prasie Marszałkowi PIŁSUDSKIEMU
09-24 „Wyzwolenie” - nic o nas bez nas
09-28 Marszałek Daszyński zapowiada wniosek o votum nieufności
09-29 Zjazd Prawników Polskich – Minister CAR otwiera
10-30 Maratońska rozmowa na Zamku obu najważniejszych Ignaców
10-30 Stoicki spokój premiera i gabinetu przed otwarciem sesjisejmowej
10-31 Panowie Marszałkowie się nie dogadali, gdyż nawet nie próbowali
11-03 Najważniejsi w Państwie listy między sobą wymieniają
11-04 Najważniejsi w kraju Ignace listów sobie nie skąpią
11-04 Opozycja solidaryzuje się z marszałkiem Daszyńskim
11-07 W Sejmie to oficerów znieważono, a oni po znaczki pocztowe przyszli
11-19 Przemówienie Premiera Świtalskiego w Warszawie na inaugurację rządowego objazdu kraju
12-02 Socjaliści europejscy przejęci polską skłonnością do faszyzmu
12-05 Wotum nieufności wobec Marszałka Ignacego DASZYŃSKIEGO
12-06 Jak posłowie komunistyczni z wyników głosowania się cieszyli
12-08 Minister SŁAWOJ list do Marszałka pisze o wizytówce
12-09 Pan Premier Świtalski list pisze do Marszałka Daszyńskiego i protestuje
12-16 Siódma rocznica tragicznej śmierci Prezydenta Narutowicza