WYDARZENIA NAJWAŻNIEJSZE ROKU 1929

01-01 Prawo o ustroju sądów powszechnych wchodzi w życie
01-11 Salwa w Batjatyczach – wersja ministerialna
01-11 Salwa w Batjatyczach – wersja ukraińska
01-22 Wniosek Klubu Narodowego o ustąpienie Ministra Cara
01-22 Projekt rewizji Konstytucji złożony przez Klub BBWR
01-19 Umowa drzewna (prowizoryczna) z Niemcami na 1929 rok
02-02 Rekord mrozu 42 stopnia minus
02-04 Min. Kwiatkowski dużo i rzeczowo o gospodarce I
02-04 Min. Kwiatkowski dużo i rzeczowo o gospodarce II
02-06 Górnicy chcą strajku, właściciele podwyżek cen
02-07 Minister ZALESKI w Sejmie o Pakcie Kelloga
02-09 Marszałek DASZYŃSKI duża i spokojna mowa na 10-lecie Sejmu
02-09 Protokół Litwinowa podpisany – pismo z Rumunii
02-11 Budżet na rok 1929/30 przyjęty przez Sejm
02-12 Wniosek o Trybunał Stanu dla Gabriela Czechowicza (tekst)
02-12 Sejm Śląski rozwiązany
02-19 Premier Bartel przemawia w Sejmie o aferze Czechowicza
02-22 Komisja Sejmowa ds. progów kolejowych
02-26 Afera Czechowicza skierowana do Komisji Sejmowej
02-26 Afera Czechowicza w Sejmie – mowa wiceministra Grodyńskiego
02-26 Mowa posła Krzyżanowskiego (BBWR) I część
02-28 Wesołe budżety, czyli groch z kapustą
03-01 Posłowie nerwowo reagują na bajkowe talenty pana Marszałka
03-04 Dziwne sprawy wokół Sejmu Śląskiego rozwiązania
03-07 Dymisja Ministra Czechowicza
03-11 Głosowanie „przez drzwi” wyszło nie po myśli BBWR
03-19 Przebieg uroczystości imieninowych Pana Marszałka
03-20 Harmonogram dyskusji sejmowej na temat Ministra CZECHOWICZA
03-25 Sejm i Senat – zamknięcie sesji zwyczajnych i budżetowych
04-07 Dno oka – wywiad Marszałka Piłsudskiego w sprawie Ministra Czechowicza
04-07 Fajdanitis poslinis, czyli coś z pedagogiki i higieny osobistej
04-07 Dno oka – III część tryptyku – wykład słowotwórstwa
04-13 Dymisja Rządu Kazimierza BARTLA
04-15 Zaprzysiężenie Rządu Kazimierza Świtalskiego
04-16 Umowa o ruchu przygranicznym z Litwą
04-16 Zmiana warty Premierów, meldunku Marszałkowi złożone
04-19 Stopy dyskontowe w Banku Polskim
04-27 Układ o małym ruchu przygranicznym przez „linię administracyjną” polsko – litewską
04-30 Sztab Generalny zastąpiony Sztabem Głównym
05-05 Prezydent otwiera nowy gmach Województwa w Katowicach
05-07 Niespokojne przedstawienie „Halki” w Opolu
05-16 Pan Marszałek Piłsudski bardzo aktywny w Wilnie
05-16 Pan Prezydent otwiera PEWUKA
06-02 Niespokojne Boże Ciało we Lwowie
06-15 Prezydent – Kowel, Łuck i okolice
06-23 Marszałek Piłsudski o Sejmie przed Trybunałem Stanu
06-24 Marszałek Daszyński proponuje Marszałkowi Piłsudskiemu koalicję Centrolewu z BBWR
06-29 Uchwała Trybunału Stanu w sprawie Ministra Czechowicza
07-08 Prezes SUPIŃSKI przekazuje Sejmowi decyzję Trybunału Stanu
07-15 Droga Prezydenta na Wawel
08-04 Minister ZALESKI jedzie do Hagi dyskutować o PLANIE YOUNGA
08-06 Na Zjeździe Legionistów najważniejszych w kraju nie było
09-04 Artykuł Marszałka Piłsudskiego „Gasnącemu światu”
09-04 Bitwa o budżet – Premier chce konferencji partii
09-07 Na Wystawę do Lwowa nikt nie chce jechać – boją się ?
09-19 Prezydent – Białystok, Wołkowysk i Żyrowice
09-24 Marszałek Piłsudski coraz częściej choruje
09-30 PEWUKA uroczyście zamknięta
10-17 Pan Premier o zmianie Konstytucji do klubu BBWR
10-24 Międzynarodowa Konferencja Rozkładów Jazdy pociągów
10-28 Trybunał Mieszany przyznaje rację Polsce w sporze o gazownię warszawską
10-29 Pan Premier Świtalski źle się poczuł na Radzie Ministrów
10-31 Nieśmieszna operetka na Wiejskiej – sesja sejmowa odłożona
10-31 Panowie Marszałkowie się nie dogadali, gdyż nawet nie próbowali
10-31 Komisja obwinia Marszałka Piłsudskiego o prowokację w Sejmie
10-31Polsko-niemieckie porozumienie finansowe
11-04 Marszałek Szymański u Prezydenta w spr. odroczenia sesji parlamentarnych
11-05 Odroczenie posiedzeń zwyczajnych Sejmu i Senatu
11-07 W Sejmie to oficerów znieważono, a oni po znaczki pocztowe przyszli
11-09 Minister Matuszewski super optymistycznie o stanie gospodarki
11-15 Obniżenie stopy dyskontowej przez Bank Polski
11-19 Przemówienie Premiera Świtalskiego w Warszawie na inaugurację rządowego objazdu kraju
11-22 Antysowieckie demonstracje we Lwowie
11-24 Kasy chorych krytykowane za bezduszność i partyjniactwo
11-24 Odczyt Ministra Cara w Teatrze Starym w Krakowie o zmianie Konstytucji
11-25 Minister Składkowski w Łodzi o osiągnięciach samorządów
11-25 Minister żąda od Rektorów ukrócenia działalności organizacji studenckich
11-28 Barwna mowa Ministra Czerwińskiego o wszystkim i o Konstytucji także
11-30 Minister Boerner przyjeżdża do Katowic i wygłasza odczyt
12-01Długi (ale ciekawy) odczyt Ministra Kwiatkowskiego we Lwowie
12-04 Pan Premier przyjmuje związkowców i wiele im nie obiecuje
12-05 Preliminarz budżetowy na rok 1930/31 – pierwsze czytanie
12-05 Dwa wnioski o dymisję rządu Świtalskiego
12-05 Niezborne przemówienie posła NIEDZIAŁKOWSKIEGO na sesji „budżetowej”
12-05 Poseł RÓG o stanowisku PSL Wyzwolenie wobec votum nieufności
12-05 Endecja głosuje jak PPS – mają wspólnego wroga – Sanację
12-05 Wniosek o ustąpienie Rządu Kazimierza Świtalskiego
12-06 Premier Świtalski przed Sejmem o nieodpowiedzialności posłów
12-06 Minister Sławoj o pijanym pośle, cenzurze i wiecach poselskich
12-06 Sejm uchwala votum nieufności wobec Rządu Świtalskiego
12-06 Jak posłowie komunistyczni z wyników głosowania się cieszyli
12-07 Dymisja rządu Kazimierza Świtalskiego
12-07 Skutki votum nieufności bez uzasadnienia
12-14 Premier Świtalski dosadnie wypowiada się o Sejmie
12-17 Druga runda rozmów Prezydenta z Klubami w spr. nowego Rządu
12-20 Prezydent rozmawia w sprawie tworzenia nowego Rządu
12-29 Piąty Rząd Kazimierza BARTLA powołany
12-21 Komisja do zbadania zajść w gmachu Sejmu 31 października