BOERNER Ignacy, minister poczt i telegrafów

54 lata. Inżynier mechanik, ukończył Politechnikę w Darmstadt. Walczył w Legionach. Był szefem POW w Radomiu. Pułkownik dyplomowany.

26-03-03 Krzyże Zasługi Litwy Środkowej
28-01-20 Pułkownik Ignacy BOERNER rozpoczyna karierę „w cywilu”
28-03-16 Złote Krzyże Zasługi dla wyższych oficerów (3)
01-09 Polska naftową potęgą była
29-02-14 Dziennik Personalny MSW Nr 4 z 1929 (3)
03-01 Ignacy Boerner czasowo szefem Rady Administracyjnej POLMINU
03-13 Jak poseł Langer na posła Towarnickiego donosił
04-05 Zmiany kadrowe w tarnowskich Azotach
04-16 Ignacy Boerner wita nową posadę Ministra Poczt i Telegrafów
04-21 Nudna mowa Prezydenta do kolejarzy i pocztowców
04-21 Prezydent dekoruje Krzyżami Zasługi kolejarzy i pocztowców
05-04 Poczta czynna zawsze – zwłaszcza z Panem Ministrem
05-14 Minister BOERNER poznańskie poczty nawiedza
05-15 Poczta gotowa na otwarcie PEWUKA
05-17 Transmisja telewizyjna mowy Pana Prezydenta
05-17 Zawody hippiczne na Błoniach Grunwaldzkich
05-17 Plotki o dymisji ministra Kwiatkowskiego
05-23 Wilno dobrze wpływa na zdrowie Pana Marszałka
06-07 Gdynia - otwarcie gmachu Poczt i Telegrafów
06-09 Działdowo – otwarcie nowej poczty
06-17 Pocztowy polsce oburzeni szwajcarskim oskarżeniem
07-13 Prezydent na zjeździe Polonii Zagranicznej w Warszawie
07-24 Prezydent – robota saperów,Ojców, Czartoryscy
09-02 Parlamentarzyści z Francji na herbatce u Prezydenta
09-03 Francuscy parlamentarzyści na śniadaniu u Premiera
09-08 Prezydent odsłania pomnik legionistów pod Konarami
10-10 Przysposobienie wojskowe pocztowców w Wilnie
11-18 Wizyta ministra Boernera w Katowicach
11-20 Omnipotencja Ministra Boernera i szyb jego Imienia
11-21 Powrót Ministra Boernera z południa kraju
11-24 Kasy chorych krytykowane za bezduszność i partyjniactwo
11-30 Minister Boerner przyjeżdża do Katowic i wygłasza odczyt
11-30 Pełny tekst odczytu Ministra Boernera w Katowicach o zmianie Konstytucji
12-07 Dymisja rządu Kazimierza Świtalskiego
12-15 Dom Zdrowia Pocztowców w Zakopanem otwarty
12-29 Piąty Rząd Kazimierza BARTLA powołany
30-08-25 Drugi rząd Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO mianowany; Józef BECK ministrem bez teki