Królewska Huta, miasto wydz. w woj. śląskim

27-10-02 Prezydent MOŚCICKI w Królewskiej Hucie
28-09-13 Odszkodowanie za polonizację chorzowskich Azotów zapłacić trzeba
00-03 Wybory do Sejmu 4 marca 1928 – Okręgi 33 – 40
01-05 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni styczeń
01-11 Kontrowersyjne przemówienie Ministra ZALESKIEGO w ocenie cenzury
01-14 Wydawnictwa pornograficzne zajęte przez Policję w Królewskiej Hucie
01-17 Początki aferalnego Syndykatu Eksporterów Trzody i Bydła
02-06 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – luty
03-11 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni marzec
04-12 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni kwiecień
05-06 Azoty chorzowskie pod specjalnym nadzorem
05-06 Prezydent w Hajdukach, Chorzowie, Świętochłowicach
05-13 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – maj
06-06 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – czerwiec
06-10 Wielka koncentracja na Śląsku – kolejny wpis do rejestru handlowego
06-11 W Królewskiej Hucie pornografii zatrzęsienie
06-14 Katastrofa w Kopalni Hrabina Laura
06-15 Hotel GRAF REDEN w Królewskiej Hucie (teraz Teatr Rozrywki)
07-10 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – lipiec
07-23 Gigant energetyczny na Śląsku ogłasza bilans za 1928
08-03 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – sierpień
08-05 Minister rumuński zwiedza Śląskie huty i Azoty
08-05 Wystawa Krajowa, Chorzów, Gdynia – można się było chwalić
09-06 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – wrzesień
09-28 Kartelizacja na Śląsku postępuje Huty Królewska i Laura
10-17 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – październik
11-13 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – listopad
12-07 Zasiłki dla bezrobotnych robotników – 17 zamiast 13 tygodni – grudzień