DYPLOMACJA

28-02-20 Płk FEREK BŁESZYŃSKI mianowany attache w Paryżu
28-06-26 Marszałek PIŁSUDSKI zaproszony do Paktu Kelloga
01-03 Rząd ZSRR zaskoczył propozycją podpisania protokołu dodatkowego do paktu Kelloga
01-05 Propozycja sowiecka starannie rozważana
01-19 Polska zgadza się na podpisanie Protokołu Litwinowa
02-09 Protokół Litwinowa podpisany – pismo z Rumunii
02-11 Traktaty Laterańskie – wymiana depesz
02-15 Zjazd radców handlowych polskich placówek dyplomatycznych
02-19 Marszałek Piłsudski dwie godziny rozmawia z posłem niemieckim
02-20 Dymisja posła w USA Ciechanowskiego
02-21 Wystawa niemieckiej sztuki współczesnej
02-24 Minister Spraw Zagr. Rumunii z wizytą
02-26 Wizyta szefa dyplomacji Rumunii
03-01 Minister Zaleski wyjeżdża do Genewy
03-07 Konsulat Francji w Katowicach
03-09 Poseł Turcji udekorowany Polonia Restituta
03-13 Minister Zaleski wraca z posiedzenia Ligi Narodów
03-14 Ambasador SHS w Warszawie
03-19 Mirosław Arciszewski ambasadorem na Łotwie
04-07 Komisarz Litwinow przejazdem w Warszawie
04-16 Umowa o ruchu przygranicznym z Litwą
04-23 Nowy szef Wydziału Prasowego MSZ – Leon CHRZANOWSKI
04-27 Układ o małym ruchu przygranicznym przez „linię administracyjną” polsko – litewską
05-13 W Rzymie Poselstwo podniesiono do Ambasady
05-15 Kamyczek do ogródka dyplomatycznego rzucony w Charkowie
05-31 Minister Zaleski w drodze do Madrytu na sesję Ligi Narodów
06-04 Ambasador Włoch składa listy uwierzytelniające
06-05 Stefan Przeździecki – Ambasador w Rzymie
06-06 Traktat o ekstradycji między Polską a USA
06-10 Ambasador Włoch przyjmuje interesantów
06-23 Srebrne Krzyże dla urzędników MSZ
07-03 Szpada ambasadorska dla Alfreda CHŁAPOWSKIEGO
07-12 Złote Krzyże Zasługi dla dyplomatów
07-26 Młodzież litewska wpuszczona zostanie do Polski
08-02 Prezydent posła Rumunii żegna, admirała z Włoch wita
08-04 Minister ZALESKI jedzie do Hagi dyskutować o PLANIE YOUNGA
08-05 Konsulowie Meksyku i Peru
08-05 Możliwe porozumienie z Litwą o spławie Niemnem
08-08 Rumuński minister w Warszawie, a potem do Spały
10-07 Poseł rumuński na Zamku
10-15 Poselstwa w Londynie i Warszawie stają się Ambasadami
10-19 Traktat koncyliacyjny z Chile podpisany
10-31Polsko-niemieckie porozumienie finansowe
11-09 Polowanie reprezentacyjne w lasach cieszyńskich
11-10 Litwa chce handlować z Polską
11-13 Poseł Egiptu składa listy uwierzytelniające
11-19 Konsul honorowy Boliwii w Polsce
11-27 Ambasador w Londynie – Konstanty SKIRMUNT
12-07 Umowy o współpracy różnorodnej między Polską a Rumunią
12-12 Zapowiedź podniesienia poselstwa USA do rangi ambasady
12-13 Alexander Moore – niedoszły Ambasador USA w Polsce
12-18 Order Orła Białego dla następcy tronu włoskiego
12-17 Konwencja konsularna z Rumunią podpisana
30-06-12 Niels Christian DITLEFF poseł Norwegii w Warszawie
30-08-08 Thomas Ribeiro de MELLO nowym posłem Portugalii w Warszawie