MORACZEWSKI Jędrzej, minister robót publicznych

59 lat, inżynier kolejowy, służył w I Brygadzie Legionów, aktywny działacz PPS, poseł do parlamentu austriackiego, porucznik, premier II Rządu RP (18 listopada 1918).

26-01-01 Rząd Aleksandra SKRZYŃSKIEGO powołany 20 listopada 1925
26-01-08 Jędrzej MORACZEWSKI stawia na radzie ministrów sprawę powrotu Marszałka do armii
26-02-09 Pan Marszałek wywiad daje na temat swój ulubiony - Marszałka PIŁSUDSKIEGO
26-09-30 Pierwszy rząd Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO
26-10-02 Jędrzej MORACZEWSKI został ministrem bez porozumienia się z P.P.S.
27-01-28 Wojciech KORFANTY zamach na Marszałka przygotowywał ?
27-07-22 Czy minister ROMOCKI kolejarzy obraził
27-10-01 Minister MORACZEWSKI wykluczony z PPS
27-10-03 Tadeusz HOŁÓWKO i Rajmund JAWOROWSKI przeciwko wykluczeniu MORACZEWSKIEGO z PPS
27-10-07 Bunt w PPS się rozszerza - rezygnacja posłanki Zofii PRAUSSOWEJ
28-03-27 Policja na inauguracji III kadencji Sejmu
28-06-26 Strzępy meldunków SŁAWOJA - dziwna dymisja rządu PIŁSUDSKIEGO
28-06-27 Czwarty rząd Kazimierza BARTLA powołany
28-12-27 Choroby i święta dezorganizują rządzenie
02-26 Afera Czechowicza skierowana do Komisji Sejmowej
04-07 Dno oka – wywiad Marszałka Piłsudskiego w sprawie Ministra Czechowicza
04-09 Kto w Rządzie i na jego czele ?
04-13 Dymisja Rządu Kazimierza BARTLA
09-09 Jak siłą umysłu i małym kosztem drogi w Polsce budowano
09-15 Międzynarodowy Kongres Urzędów Turystycznych
09-17 Otwarcie Traktu Wileńskiego im. Marszałka Piłsudskiego
10-07 Zjazd delegatów Izb Przemysłowo Handlowych dzień I
10-11 Rocznica zgonu Kazimierza Pułaskiego – akademia
10-29 Rada Pracy z PRYSTOREM obraduje nad sytuacją bieżącą
11-23 Elektrownia miejska w Poznaniu uruchomiona
12-03 Śląskie wodociągi kontrolowane
12-07 Dymisja rządu Kazimierza Świtalskiego
12-09 Budowa gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego
12-11 Szybka inspekcja ministerialna kamieniołomów w Zagnańsku
12-21 Bydgoszcz – nowa elektrownia, jazy i pierwsze statki ze stoczni Lloyda