PARLAMENT

WYBORY PARLAMENTARNE MARZEC 1928
MINISTRA CZECHOWICZA SPRAWA
26-11-13 Parlament na stojąco przed premierem czytającym orędzie stojącego obok Prezydenta. Cyrk taki sobie
26-12-15 Niespodziewana wizyta i mowa Marszałka PILSUDSKIEGO na sejmowej Komisji Budżetowej
27-02-13 Marszałek PIŁSUDSKI ostrzega marszałków Sejmu, iż rozgoni to towarzystwo
27-07-13 Zamknięcie sesji nadzwyczajnych Sejmu i Senatu – tak w środku dyskusji
27-08-04 Sesja nadzwyczajna ? Nie, może być sesja budżetowa. Cios za cios.
27-09-20 Pięciominutowe posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
27-10-21 Jednak Sejm będzie zwołany na sesję budżetową
27-12-03 Pan Prezydent zarządza wybory parlamentarne na 4 i 11 marca 1928 roku
28-03-27 Policja na inauguracji III kadencji Sejmu
28-03-27 Strzępy meldunków SŁAWOJA - policja na otwarciu Sejmu
28-03-27 Wybór Marszałka Ignacego DASZYŃSKIEGO wkurzył Klub BBWR
28-04-04 Marszałek PIŁSUDSKI zapowiada swą wizytę na Komisji Budżetowej Sejmu
28-04-24 276 dekretów Prezydenta do rozpatrzenia przez Sejm
28-05-15 Rekordowo szybkie zrzeczenia się mandatów poselskich
28-05-22 Sejm wybiera swoich przedstawicieli do TRYBUNAŁU STANU
28-06-22 Parlament zrobił swoje – budżet uchwalił, amnestię zatwierdził
28-09-21 Marszałek Ignacy DASZYŃSKI sonduje możliwość stworzenia większości sejmowej
00-10 Rozłam w PPS – powstaje PPS dawniej Frakcja Rewolucyjna
01-01 Jan Woźnicki chciał zrezygnować, Wyzwolenie nie pozwoliło
01-12 Minister CAR broni w Senacie nowy ustrój sądownictwa
01-21 Czeszejko-Sochacki traci mandat
01-22 Projekt rewizji Konstytucji złożony przez Klub BBWR
01-22 Komisja Sejmowa o reformie sądownictwa
01-22 BBWR nie stawia przeszkód przy przechodzeniu posłów do PPS Frakcji
01-22 Secesja w Parlamentarnym Klubie Żydowskim
01-23 Nad gmachami PKP w Chełmie krążyło jakieś fatum
01-25 Poseł Romocki odpiera zarzuty
01-28 Marszałek Daszyński zaproszony do Belwederu
01-30 Między nami, socjalistami – awantura na Komisji Administracyjnej
01-31 Marszałek Piłsudski: Senat cacy, Sejm be
02-01 Bezkonfliktowe budżety – Prezydent i Parlament
02-04 Pogaduchy sejmowe Ministra Sławoja o podsłuchach i komunistach
29-02-05 Strzępy meldunków SŁAWOJA - pochwała Komendanta za mowę w Sejmie
02-04 Jak poseł Sanojca posła Byrkę za nos wodził
02-04 Numery posła Sanojcy
02-05 Minister Rolnictwa w Sejmie o kryzysie i fałszowanym maśle na eksport
02-06 Wicewojewoda DUCH władzy nadużywa
02-08 Minister Staniewicz dziękuje posłom za słuszną krytykę – w polskim Sejmie 1929 roku
02-09 Marszałek DASZYŃSKI duża i spokojna mowa na 10-lecie Sejmu
02-11 Budżet na rok 1929/30 przyjęty przez Sejm
02-12 Sejm Śląski rozwiązany
02-13 Marszałek SZYMAŃSKI przy okazji 10-lecia Parlamentu obraża PPS i Kobiety
02-19 Inwestycje Ministra Miedzińskiego pod specjalną kontrolą sejmową
02-22 Marszałek SZYMAŃSKI przy urnach wyborczych kobiet nie lubi
02-22 Panie Posłanki w Sejmie II kadencji
02-27 Pechowy mandat po Czeszejko-Sochackim
02-28 Wesołe budżety, czyli groch z kapustą
02-28 Senatorów mowa Marszałka wgniotła chyba w fotele
02-28 Dowcip o mowie Marszałka Piłsudskiego
03-01 Endecja oficjalnie reaguje na Wesołe Budżety Marszałka Piłsudskiego
03-04 Dziwne rzeczy wokół Sejmu Śląskiego
03-04 Nowelizacja ustroju sądów powszechnych
03-06 Pani Senator usłyszała, że Marszałek może mieć rację
03-11 Głosowanie „przez drzwi” wyszło nie po myśli BBWR
03-13 Jak posłowie wojskowi o swój honor dbać musieli
03-15 Poseł GRECKI pobity przez policję w Wilnie
03-16 W Sejmie nowy poseł klubu białoruskiego
03-19 Na walkę ze szpiegami pieniądze muszą być
03-25 Mieczysław MASTEK nowy poseł PPS
03-25 Sejm i Senat – zamknięcie sesji zwyczajnych i budżetowych
03-30 Zmiany w składzie Komisji Kodyfikacyjnej
04-07 Poseł komunistyczny skazany na 5 lat ciężkiego więzienia
04-07 Fajdanitis poslinis, czyli coś z pedagogiki i higieny osobistej
04-07 Dno oka – III część tryptyku – wykład słowotwórstwa
04-13 Józef DUDEK nowym senatorem
04-20 Marszałek DASZYŃSKI zaniemógł – serce
04-23 Senator Daniel GROSS w miejsce zmarłego Jana ENGLISCHA
04-29 Socjalistyczny podwieczorek w Paryżu
05-03 „Piast” chce zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu
05-06 Ksiądz – senator Józef LONDZIN nie żyje
05-10 Endecja złoży wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Sejmu
05-15 Marszałek Szymański przedstawia swój kunszt w okulistyce
05-24 Komisja sejmowa na majówce
06-24 Marszałek Daszyński proponuje Marszałkowi Piłsudskiemu koalicję Centrolewu z BBWR
06-24 Brak nowelizacji ustawy o służbie cywilnej
06-30 Poseł Adolf MACIESZA nie żyje
07-02 parlamentarzyści wreszcie zwiedzą Wystawę Krajową
07-03 Parlament zamawia stroje dla niższych funkcjonariuszy
07-06 Senator Jan Albrecht z Chadecji nie żyje
07-08 Prezes SUPIŃSKI przekazuje Sejmowi decyzję Trybunału Stanu
08-26 Dodatkowy kredyt na wizytę francuskich parlamentarzystów
09-03 Francuscy parlamentarzyści na śniadaniu u Premiera
09-03 Klub Narodowy proponuje podpisanie wniosku o zwołanie Sejmu
09-14 Powstaje CENTROLEW
09-17 Sejm odmawia pozakonstytucyjnej współpracy z Rządem (budżet)
09-20 Walery SŁAWEK przypomina opozycji o zmianie Konstytucji
09-20 Jak nie o budżecie to może o zmianie Konstytucji rozmawiać poza sejmem
09-22 Poseł BAĆMAGA z BBWR do Twierdzy Brzeskiej
09-28 Marszałek Daszyński zapowiada wniosek o votum nieufności
10-17 „Tajne” posiedzenie klubu parlamentarnego BBWR
10-23 Prawdopodobna przyczyna dymisji wojewody poznańskiego Dunin-Borkowskiego
10-24 Ceremoniał zwoływania sesji parlamentarnych
10-24 Zwołanie posiedzeń obu izb Parlamentu
10-30 Zamieszanie z parytetami na listach wyborczych PPS i S.Ch.
10-30 Maratońska rozmowa na Zamku obu najważniejszych Ignaców
10-30 Stoicki spokój premiera i gabinetu przed otwarciem sesjisejmowej
10-31 Nieśmieszna operetka na Wiejskiej – sesja sejmowa odłożona
10-31 Panowie Marszałkowie się nie dogadali, gdyż nawet nie próbowali
10-31 Komisja obwinia Marszałka Piłsudskiego o prowokację w Sejmie
11-01 Pod Cytadelą mogli być prowokatorzy
11-03 Najważniejsi w Państwie listy między sobą wymieniają
11-04 Najważniejsi w kraju Ignace listów sobie nie skąpią
11-04 Zamieszanie z mandatami poselskimi – ciąg dalszy
11-04 Opozycja solidaryzuje się z marszałkiem Daszyńskim
11-05 Odroczenie posiedzeń zwyczajnych Sejmu i Senatu
11-05 BBWR doskonale przygotowany do odroczenia sesji sejmowej
11-07 W Sejmie to oficerów znieważono, a oni po znaczki pocztowe przyszli
12-01 Zgon posła Koła Żydowskiego Leona Reicha
12-05 Wotum nieufności wobec Marszałka Ignacego DASZYŃSKIEGO
12-05 Dwa wnioski o dymisję rządu Świtalskiego
12-05 Niezborne przemówienie posła NIEDZIAŁKOWSKIEGO na sesji „budżetowej”
12-05 Poseł RÓG o stanowisku PSL Wyzwolenie wobec votum nieufności
12-05 Endecja głosuje jak PPS – mają wspólnego wroga – Sanację
12-05 Wniosek o ustąpienie Rządu Kazimierza Świtalskiego
12-05 Projekty ustaw wycofane przez ustępujący rząd BARTLA
12-06 Minister Sławoj o pijanym pośle, cenzurze i wiecach poselskich
12-06 Jak posłowie komunistyczni z wyników głosowania się cieszyli
12-07 Masowe zrzekanie się mandatów poselskich
12-08 Minister SŁAWOJ list do Marszałka pisze o wizytówce
12-14 Nowy poseł Związku Ludowo – Narodowego Ignacy Rowicki
12-18 Unieważnienie wyborów do Sejmu w okręgu sandomierskim
12-18 Konferencja „Wielkiej Trzynastki” z niespodziankami
12-20 Nawet zdymisjonowani ministrowie muszą z Sejmem współpracować
12-21 Komisja do zbadania zajść w gmachu Sejmu 31 października
12-28 Powtórka wyborów do Sejmu w okręgu sandomierskim