PRYSTOR Aleksander, minister pracy i opieki społecznej

55 lat. Ukończył studia na wydziale matematyczno-fizycznym Uniwersytetu w Moskwie. Członek Organizacji Bojowej PPS oraz POW. Osobisty przyjaciel Marszałka. Podpułkownik.

26-03-03 Krzyże Zasługi Litwy Środkowej
26-10-25 Wielki zjazd w Nieświeżu
27-07-28 Pan Marszałek w Wilnie o sytuacji politycznej wywiad czyni
27-11-23 Sprawa litewska w oficjalnym komunikacie PATa
28-04-21 Marszałek dobrze śpi, temperatury nie ma, gra w szachy, stawia pasjansa, czyli jak to w szpitalu
28-07-01 Córeczki Marszałka matkami chrzestnymi statków
01-25 Związek Lekarzy ostrzega przed Kasami Chorych
29-04-15 Strzępy meldunków SŁAWOJA - trzykrotne widzenie Komendanta
29-04-19 Strzępy meldunków SŁAWOJA - przed 1 Maja
04-23 Problem bezrobocia rozwiązany w ciągu miesiąca
04-25 Biuro personalne MS Wojskowych ma nowego szefa w miejsce Prystora
04-27 Rząd zabiera z wojska płk Bronisława PIERACKIEGO i ppłk Aleksandra PRYSTORA
05-17 Transmisja telewizyjna mowy Pana Prezydenta
05-23 Wilno dobrze wpływa na zdrowie Pana Marszałka
05-25 Ulotka PPS z Tomaszowa w obronie samorządu Kas Chorych
06-30 Bogate Kasy Chorych
07-01 Zasiłki dla bezrobotnych włókniarzy z Łodzi
08-02 Kasy Chorych mają komisarza rządowego Witolda CHODŹKO
08-04 Międzynarodowa Konferencja Inwalidów Wojennych
08-05 Zjazd Inwalidów wojennych i byłych wojskowych mówi Prystor
08-16 Katastrofa na kopalni WIREK – 16 ofiar śmiertelnych
08-17 Prezydent na rocznicy I Powstania Śląskiego
08-20 Pani Marszałkowa z córeczkami na Wystawę przybywa
09-08 Prezydent odsłania pomnik legionistów pod Konarami
09-13 Zjazd byłych członków Organizacji Bojowej PPS
09-17 Otwarcie Traktu Wileńskiego im. Marszałka Piłsudskiego
09-22 Prochy Joachima Lelewela witane w Warszawie w drodze do Wilna
09-30 Krakowski maraton Ministra PRYSTORA
10-01 Małopolski maraton ministra PRYSTORA z wypadem do Bielska
10-07 Zjazd delegatów Izb Przemysłowo Handlowych dzień I
10-09 Prezydent w Wilnie na jubileuszu Uniwersytetu
10-09 Prochy Joachima LELEWELA spoczęły w Wilnie na Rossie
10-14 Mniejszościowe zakłady opiekuńcze na Wileńszczyźnie
10-18 Minister Prystor – Wszystkie dzieci nasze są
10-20 Minister Prystor w Łodzi na inspekcji kontrolowanych już Kas Chorych
10-29 Rada Pracy z PRYSTOREM obraduje nad sytuacją bieżącą
11-24 Kasy chorych krytykowane za bezduszność i partyjniactwo
12-04 Pan Premier obiecuje tanie mieszkania i lepsze ubezpieczenia
12-07 Dymisja rządu Kazimierza Świtalskiego
12-12 Orderów zagranicznych deszcz prawdziwy
12-15 Dyrekcja PKP w Wilnie obchodzi 10-lecie istnienia
12-16 Ministrowie łaskawi na Święta bezrobotnym
12-18 Minister PRYSTOR zacieśnia współpracę z Kasami Chorych
12-18 Pan Minister Prystor biednym dzieciom prezenty rozdaje
12-20 Minister PRYSTOR wzruszył sieroty do łez swoim listem
12-23 Minister PRYSTOR na wojennej ścieżce z Kasami Chorych
12-29 Piąty Rząd Kazimierza BARTLA powołany
30-08-25 Drugi rząd Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO mianowany; Józef BECK ministrem bez teki
30-07-07 Zjazd w PIKIELISZKACH w dworku Pana Marszałka. Aleksander PRYSTOR dla towarzystwa