RZĄD ŚWITALSKIEGO

28-01-20 Pułkownik Ignacy BOERNER rozpoczyna karierę „w cywilu”
03-16 Pan Dyrektor Stefan Starzyński był chory, a pracował
04-09 Kto w Rządzie i na jego czele ?
29-04-15 Strzępy meldunków SŁAWOJA - trzykrotne widzenie Komendanta
04-16 Ignacy Matuszewski następcą Ministra Czechowicza w resorcie Skarbu
04-16 Zmiana warty Premierów, meldunku Marszałkowi złożone
04-18 Jak Pan Premier Świtalski dziennikarzom się podlizywał
04-24 Walery Sławek przedstawia Prezydentowi klub BBWR
04-26 Oszczędzać, oszczędzać, bo inaczej do raportu
04-26 Pierwsze posiedzenie Rady Ministrów z udziałem Marszałka
04-27 Rząd zabiera z wojska płk Bronisława BIERACKIEGO i ppłk Aleksandra PRYSTORA
05-15 Minister Kwiatkowski jedzie do Poznania
05-16 Jak dzieciaki w piaskownicy sejmowej
05-17 Sławoj-Składkowski: ginekologia, polowanie, sławojki
05-17 Plotki o dymisji ministra Kwiatkowskiego
05-18 Pan Premier do Poznania na obiad jedzie
05-31 Komitet Finansowy przy Prezesie Rady Ministrów
06-07 Pracowita krakowska sobota Ministra Czerwińskiego
06-10 Minister Sławoj-Składkowski przemawia do Związków Obrońców Ojczyzny
06-17 Minister dojechał do Liceum Krzemienieckiego
06-17 Minister Komunikacji dojeżdża aby dołączyć do orszaku Pana Prezydenta
06-24 Brak nowelizacji ustawy o służbie cywilnej
07-02 parlamentarzyści wreszcie zwiedzą Wystawę Krajową
07-08 Cukier podrożał, ale czy zgodnie z prawem ?
07-09 Inspekcja ministerialna na Polesiu
08-19 Pracowity poniedziałek Ministra Kwiatkowskiego
09-04 Bitwa o budżet – Premier chce konferencji partii
09-04 Artykuł Marszałka Piłsudskiego „Gasnącemu światu”
09-07 Targi Wschodnie we Lwowie otwarcie – przemawia Minister KWIATKOWSKI
09-17 Sejm odmawia pozakonstytucyjnej współpracy z Rządem (budżet)
09-20 Minister MATUSZEWSKI zapowiada zaciskanie pasa w 1930 roku
09-22 Artykuł Marszałka Piłsudskiego „Gasnącemu światu”
10-02 Sekretarzowi się spieszyło do pana Premiera
10-10 Przemówienie Premiera Świtalskiego na Uniwersytecie Wileńskim
10-17 Pan Premier o zmianie Konstytucji do klubu BBWR
10-29 Pan Premier Świtalski źle się poczuł na Radzie Ministrów
10-30 Ze zdrowiem Premiera nie jest dobrze – zdenerwował się na Związki
11-01 Wolnomularze hołdy składają
11-04 Stefan Starzyński podsekretarzem Stanu w Min. Skarbu
11-18 Wizyta ministra Boernera w Katowicach
11-19 Przemówienie Premiera Świtalskiego w Warszawie na inaugurację rządowego objazdu kraju
11-20 Omnipotencja Ministra Boernera i szyb jego Imienia
11-21 Powrót Ministra Boernera z południa kraju
11-24 Odczyt Ministra Cara w Teatrze Starym w Krakowie o zmianie Konstytucji
11-25 Minister Sławoj prawie jak Kiepura – w Filharmonii i przez radio
11-28 Barwna mowa Ministra Czerwińskiego o wszystkim i o Konstytucji także
11-28 Pan Minister Czerwiński do Wilna przemawiać przyjechał
11-30 Minister Boerner przyjeżdża do Katowic i wygłasza odczyt
11-30 Pełny tekst odczytu Ministra Boernera w Katowicach o zmianie Konstytucji
12-04 Pan Premier obiecuje tanie mieszkania i lepsze ubezpieczenia
12-04 Pan Premier przyjmuje związkowców i wiele im nie obiecuje
12-07 Dymisja rządu Kazimierza Świtalskiego