MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE

26-06-15 Postulaty prawne Żydów przedstawione premierowi BARTLOWI  
26-08-18 Minister MŁODZIANOWSKI przedstawia swój plan polityki wobec mniejszości narodowych  
26-09-20 Chadecja żąda ustąpienia ministrów za ich liberalną politykę wobec mniejszości narodowych  
26-09-21 Wniosek Klubu Żydowskiego o ustąpienie ministra SUJKOWSKIEGO  
26-10-18 Wywiad ministra ZALESKIEGO o syjonizmie i wydatkach wojskowych  
26-10-19 Kurator SOBIŃSKI zastrzelony we Lwowie  
26-10-28 Żydzi żądają „pracujących niedziel”  
26-11-13 Endecja wzywa do delegalizacji białoruskiej HROMADY  
27-01-15 Paskudna rola marszałka Macieja RATAJA w rozbiciu białoruskiej HROMADY  
27-01-22 Walery SŁAWEK wiceministrem ds mniejszości narodowych nie został
27-01-25 Minister Aleksander MEYSZTOWICZ niedopuszczony do głosu w Sejmie
27-02-08 Rabini u pana ministra sprawiedliwości MEYSZTOWICZA
27-06-20 ENDECJA przeciwko ruskim gimnazjom na Wołyniu  
27-11-04 Rewizja tajniaków w hotelu poselskim
27-11-16 Napad na posła Izaaka GRÜNBAUMA
28-03-07 Lwów widownią ekscesów antysemickich młodzieży endeckiej
28-03-16 Złote Krzyże Zasługi dla wyższych oficerów (8)  
28-05-22 Wyrok w sprawie posłów HROMADY
28-07-04 Zgon Kazimierza MLODZIANOWSKIEGO – wojewody pomorskiego
WYBORY PARLAMENTARNE MARZEC 1928  
00-03 Listy państwowe w marcowych wyborach parlamentarnych  
00-03 Niemiecki Klub Parlamentarny  
28-05-15 Rekordowo szybkie zrzeczenia się mandatów poselskich  
28-06-11 Koszerne stołówki żołnierskie  
28-09-18 Proces Arcybiskupa Kościoła Mariawitów Jana Marii KOWALSKIEGO
28-10-31 Ukraińscy chcą zniesienia „Patentu kauczukowego” z 1854 roku – ki diabeł ?  
28-11-06 Klub Narodowy potępia inspiratorów zajść we Lwowie 1 listopada  
28-11-06 Ukraińskie kluby poselskie winią policję i studentów polskich za rozruchy we Lwowie  
28-11-06 Przyczyny zajść we Lwowie zbada Rząd i wnioski przedstawi Sejmowi – wniosek BBWR  
28-11-30 Polsko – ukraińska potyczka nie tylko słowna w kuluarach Sejmu  
01-02 Zbiórka uliczna na żydowskie towarzystwa charytatywne  
01-11 Salwa w Batjatyczach – wersja ministerialna  
01-11 Salwa w Batjatyczach – wersja ukraińska  
01-13 Czy Żyd może nie być obrzezany z powodu strajku ?  
01-19 Loteria Armii Ukraińskiej się nie udała  
01-22 Komisja Sejmowa o reformie sądownictwa  
01-22 Secesja w Parlamentarnym Klubie Żydowskim  
02-13 Salwa w Batiatyczach przed Senatem Minister Sławoj  
02-22 Syndykat naftowy w natarciu  
02-28 Jak Komsomoł w Wilnie gimnazjalistów bałamucił  
03-01 Zajścia w cerkwi w Żabczu na Wołyniu  
03-09 Awantury na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie  
03-15 Dwie wersje przebiegu zajść w Żabczu na Wołyniu  
03-15 Poseł GRECKI pobity przez policję w Wilnie  
03-15 Miss Judei niemile widziana  
03-16 W Sejmie nowy poseł klubu białoruskiego  
03-25 Misjonarz z Kościoła Metodystów wydalony na Litwę  
04-07 Na Paschę Rząd daje prezent – obniżkę cła na macę  
04-08 Partie żydowskie uzyskały większość w Radzie Miejskiej Grodna  
04-29 Białostocki proces członków HROMADY  
05-18 Starosta Smalawski oblężony pod Samborem  
05-21 Ministerstwo Sprawiedliwości szuka tłumaczy przysięgłych  
06-02 Niespokojne Boże Ciało we Lwowie  
06-03 Opis wydarzeń lwowskich  
06-05 Antysemickich ekscesów we Lwowie ciąg dalszy  
06-05 Na strajk studentów władze odpowiedzą zamknięciem uczelni  
06-06 W Warszawie obchody Bożego Ciała spokojne  
06-07 Przylot Ministra Sławoja do Lwowa sytuacji nie uspokoił  
06-08 Prawicowi studenci żądają uwolnienia lwowskich kolegów  
06-15 Wydawnictwo Świadków Jehowy na cenzurowanym w Sanoku  
06-18 Żydom także nie było można bronić Kas Chorych  
06-20 Żydowski frak Pana Prezydenta  
06-22 Obelisk na cmentarzu Legionistów w Maniewiczach  
06-24 Przywrócony debit pocztowy hebrajskiej gazecie HADOAR  
06-27 Jak Sąd w Toruniu nieprawdę o gnębieniu Żydów rozpowszechniał  
07-02 Adwentyści Dnia Siódmego na cenzurowanym w Toruniu  
07-03 A w Radomiu Żydzi biją (na boiskach piłkarskich)  
07-27 Polityka w nazewnictwie miejscowości woj. poleskiego  
09-07 Zamach bombowy na otwarcie Targów Wschodnich  
09-07 Wybuchowy Lwów  
09-17 II etap burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Wołyniu  
09-17 Ortodoksyjni Żydzi chwalą Polskę  
10-04 Otwarcie odbudowanego Teatru w Stanisławowie  
10-04 Zamachowiec ze Lwowa ujęty po 8 latach  
10-14 Mniejszościowe zakłady opiekuńcze na Wileńszczyźnie  
10-17 Walka z Polskim Kościołem Narodowym niecenzuralna we Lwowie  
10-22 Arcybiskup KOWALSKI skazany na rok ciężkiego więzienia  
10-29 Kłopoty Stefana Halibeja wizytatora we Lwowa  
11-01 Poseł Grũnbaum długo wybierał się do Palestyny  
11-15 Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego  
11-18 Na uczelniach w Pradze także wystąpienia anatysemickie  
11-21 Czescy i słowaccy studenci żądają „numerus clausus”  
12-01 Zgon posła Koła Żydowskiego Leona Reicha  
12-04 Delegat Rządu dla Arcybiskupstw greko katolickiego i ormiańskiego obrządku  
12-05 Wotum nieufności wobec Marszałka Ignacego DASZYŃSKIEGO  
12-05 Dwa wnioski o dymisję rządu Świtalskiego  
12-20 Strajki studenckie w Rumunii  
12-30 Przywódca ruchu syjonistycznego w Warszawie  
30-06-05 Zmarł Rabin Abraham PERLMUTTER, poseł na Sejm Ustawodawczy; miał 87 lat
30-06-24 Otwarcie uczelni talmudycznej "Jeszybotu" w Lublinie
30-06-27 Cygańskie armie królewskie Michała i Bazylego KWIEKÓW pokonane przez oddział piechoty WP
30-07-30 Ukraińska Organizacja Wojskowa stała za napadem na ambulans pocztowy kolo Bóbrki
30-08-02 STAHLHELM szkolił w strzelaniu także obywateli polskich. Piąta Kolumna ?