ZSRR

26-07-20 Zmarł nagle Feliks DZIERŻYŃSKI – brat Władysława
26-10-23 Nota rządu polskiego w sprawie traktatu radziecko – litewskiego
26-10-28 Komunikat TASS w związku ze stanowiskiem rządu polskiego
27-05-12 Włodzimierz MAJAKOWSKI w Warszawie
27-06-07 Zabójstwo Piotra WOJKOWA – posła sowieckiego w Warszawie
27-06-13 Moskiewski pogrzeb zamordowanego posła WOJKOWA
27-07-04 Wagonowa konferencja Marszałka PIŁSUDSKIEGO z posłem Stanisławem PATKIEM
27-07-29 „Izwiestia” chwalą polską politykę zagraniczną oraz posła Stanisława PATKA
27-08-13 „Żółta kartka” dla rosyjskich stowarzyszeń emigracyjnych
27-09-02 Tajemnicza strzelanina w poselstwie sowieckim w Warszawie
27-10-03 Nowy poseł sowiecki Dimitrij BOGOMOŁOW przybył do Warszawy
28-05-04 Zamach na sowieckiego przedstawiciela handlowego Aleksieja LIZAREWA
28-12-30 Sprawca zamachu na szefa sowieckiej misji handlowej Aleksieja LIZAREWA skazany
01-03 Rząd ZSRR zaskoczył propozycją podpisania protokołu dodatkowego do paktu Kelloga
01-19 Polska zgadza się na podpisanie Protokołu Litwinowa
02-08 Prohibicja po sowiecku
02-07 Minister ZALESKI w Sejmie o Pakcie Kelloga
02-09 Protokół Litwinowa podpisany – pismo z Rumunii
02-09 Jak podpisywano w Moskwie protokół Litwinowa
04-04 Polski węgiel do Murmańska za tytoń sowiecki
04-07 Komisarz Litwinow przejazdem w Warszawie
04-10 Białogwardziści chcą wesprzeć Chiny w konflikcie o kolej wschodniochińską
04-10 Pracowita środa Marszałka PIŁSUDSKIEGO
05-15 Kamyczek do ogródka dyplomatycznego rzucony w Charkowie
05-24 Nowi konsulowie Rzeczypospolitej
06-03 Sowiecki protest w sprawie gruzińskiej
07-12 Chiny przejmują kontrolę nad Koleją Wschodniochińską
07-14 Ultimatum rządu ZSRR wobec władz chińskich
07-16 Milionerzy z Ameryki nawet kielicha nie wypili
09-07 30 lutego – czemu nie ?
09-13 Uwaga ! Sowieci atakują !
09-18 Dobry pretekst do wojny
10-12 Konflikt radziecko – chiński w Mandżurii
11-21 Przebieg manifestacja antysowieckich we Lwowie
11-22 Antysowieckie demonstracje we Lwowie
11-27 „Odchylenie prawicowe” i „grupa Bucharina” ujawnione i potępione
30-06-06 Armia Czerwona wkracza na terytorium Persji i uprowadza rosyjskich emigrantów
30-07-02 Leasing trumien w sowieckich zakładach pogrzebowych