PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE

26-03-21 "Wyzwolenie" domaga się powrotu PILSUDSKIEGO do Armii i składa Mu hołd
26-05-01 Jak się święciło 1 Maja w 1926 roku. Hucznie
26-10-27 Narodowa Partia Robotnicza - utarczki PRAWICY z LEWICĄ
27-07-10 Poznański kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego PIAST
27-08-18 Rząd odcina "Piastowców" od źródeł finansowania
27-10-20 Ziemianie ze Wschodniej Małopolski bardziej prorządowi
27-10-22 Obwiepol w stanisławowskim województwie zdelegalizowany
27-10-25 Konserwatyści w jednolitym bloku poparcia dla Marszałka PIŁSUDSKIEGO
27-10-26 Nestor ruchu ludowego Jakub BOJKO zadaje cios jedności PIASTA.
27-11-02 Jan STAPIŃSKI - kolejny ludowiec popierający schizmę Jakuba BOJKI
28-05-01 Krwawe święto pierwszomajowe w Warszawie
28-05-30 Powstaje Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast
WYBORY PARLAMENTARNE MARZEC 1928
00-04 Wybór władz Klubu Parlamentarnego BBWR
28-03-29 Czy burmistrz Krosna mógł być posłem na Sejm ?
28-06-04 Poseł BŁAŻEJEWICZ Tadeusz rezygnuje z mandatu
28-06-25 Konserwatyści zadowoleni ze współpracy z „Jedynką”
28-07-29 Pokłosie delegalizacji Niezależnej Partii Chłopskiej
28-11-06 Klub Narodowy potępia inspiratorów zajść we Lwowie 1 listopada
28-11-06 Ukraińskie kluby poselskie winią policję i studentów polskich za rozruchy we Lwowie
28-11-16 Marszałek DASZYŃSKI pojedynków między posłami nie tolerował
01-01 Jan Woźnicki chciał zrezygnować, Wyzwolenie nie pozwoliło
00-10 Rozłam w PPS – powstaje PPS dawniej Frakcja Rewolucyjna
01-21 Czeszejko-Sochacki traci mandat
01-22 Wniosek Klubu Narodowego o ustąpienie Ministra Cara
01-22 BBWR nie stawia przeszkód przy przechodzeniu posłów do PPS Frakcji
01-28 Wniosek o ustąpienie Ministra Cara nie przeszedł
01-22 Secesja w Parlamentarnym Klubie Żydowskim
01-30 Między nami, socjalistami – awantura na Komisji Administracyjnej
02-11 Budżet na rok 1929/30 przyjęty przez Sejm
02-13 Marszałek SZYMAŃSKI przy okazji 10-lecia Parlamentu obraża PPS i Kobiety
02-09 Marszałek DASZYŃSKI duża i spokojna mowa na 10-lecie Sejmu
02-26 Sejm o Aferze – poseł Rybarski
03-01 Posłowie nerwowo reagują na bajkowe talenty pana Marszałka
03-04 Projekt ustawy o wzniesieniu pomnika Prezydenta Narutowicza
03-13 BBWR chce pracować nad zmianą Konstytucji bez przerw
03-13 Jak posłowie wojskowi o swój honor dbać musieli
04-08 NPR Lewica wiernie stoi u boku BBWR
04-29 Socjalistyczny podwieczorek w Paryżu
05-01 1 Maja nadzwyczaj spokojne, policja biła tylko komunistów
06-01 Skład Komisji Centralnej Związków Zawodowych (socjaliści)
06-25 Obóz Wielkiej Polski na cenzurowanym w Przemyślu
07-06 Senator Jan Albrecht z Chadecji nie żyje
09-13 Zjazd byłych członków Organizacji Bojowej PPS
09-14 Powstaje CENTROLEW
09-24 „Wyzwolenie” - nic o nas bez nas
10-01 Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast
10-13 Rada Naczelna PPS wydaje bojowe rezolucje
10-23 Prawdopodobna przyczyna dymisji wojewody poznańskiego Dunin-Borkowskiego
11-15 Jak socjaliści odnajdywali w Kasach Chorych właściwą drogę
11-17 Bójki i strzelanina na Kongresie PIASTA w Poznaniu
11-29 Jak sanacyjna policja komunistów przed tłumem broniła
12-05 Poseł RÓG o stanowisku PSL Wyzwolenie wobec votum nieufności
12-05 Endecja głosuje jak PPS – mają wspólnego wroga – Sanację
12-06 Jak posłowie komunistyczni z wyników głosowania się cieszyli
12-16 Zgromadzenie PPS w Pruszkowie rozbite przez PPS Frakcję Rewolucyjną