SZYMAŃSKI Paweł, gen dywizji; do marca 1922 dca 13 Dywizji Piechoty

Rocznik 1867. Pułkownik Piechoty w armii rosyjskiej. W WP dca X Brygady Piechoty, w wojnie 1920 dca Grupy Operacyjnej Południowej, następnie dca 13 Dywizji Piechoty. 18 lutego 1922 przeniesiony w stan spoczynku.
Nazwisko rodowe - Paweł SZYMCZUK.